ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα καύσιμα διόγκωσαν το έλλειμμα

Τεράστια αύξηση 86% σημείωσαν το πρώτο τρίμηνο του 2006 οι δαπάνες της χώρας για καύσιμα, ως αποτέλεσμα της εκτίναξης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αυτό, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οδήγησε σε διόγκωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, που ανήλθε στα 8 δισ. ευρώ, έναντι 4,6 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2005, σημειώνοντας αύξηση κατά 74%.

Στον αντίποδα των ελλειμμάτων, ενθαρρυντικό γεγονός είναι η καθαρή εισροή στο τρίμηνο 423 εκατ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις, που έχει μεγάλη ανάγκη η Ελλάδα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους οι εισροές για άμεσες επενδύσεις ήταν μόνο 45 δισ. ευρώ.

Εξαγωγές

Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δείχνουν τις εξαγωγές αγαθών στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου να αυξάνονται με ρυθμό 16%, ενώ κατά 29,3% αυξήθηκαν και οι εισαγωγές.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 35,4% και διαμορφώθηκε στα 9,13 δισ. ευρώ από 6,74 δισ. ευρώ. Αφαιρουμένων των καυσίμων, το εμπορικό έλλειμμα καταγράφει αύξηση 19,3% και το απόλυτο ύψος του ανήλθε στα 6,02 δισ. ευρώ.

Οι εισροές πόρων από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 10%, ενώ κατά 21,2% αυξήθηκαν οι πληρωμές της χώρας για τόκους (του δημοσίου χρέους) στο εξωτερικό. Οι εισροές των κοινοτικών πόρων, στο επισκοπούμενο διάστημα, κατέγραψαν μείωση κατά 23,5%, ζήτημα το οποίο ενέχει ανησυχία.

Επενδύσεις

Στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2006 οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 423 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εισροής 45 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καθαρή εισροή κεφαλαίων ύψους 566 εκατ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή ύψους 1 δισ. ευρώ που κατευθύνθηκε κυρίως σε ομόλογα.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εισροή 6,33 δισ. ευρώ κυρίως για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε καταθέσεις και repos.

Στο τέλος Μαρτίου 2006 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ευρώ.