ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγή-βόμβα για τα οδικά έργα

Μια παλιά πληγή, στην οποία εμπλέκονται τρία γνωστά δικηγορικά γραφεία στον χώρο των δημοσίων έργων, απειλεί να τινάξει στον αέρα όχι μόνο το κρίσιμο έργο Μαλιακός – Κλειδί, μέσω του οποίου παρακάμπεται η θανατηφόρα διάβαση των Τεμπών, αλλά και αρκετά από τα υπόλοιπα μεγάλα έργα οδοποιίας που προωθούνται με συμβάσεις παραχώρησης, συνολικού ύψους περί τα επτά δισ. ευρώ. Στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ περιμένουν εναγωνίως απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με προσφυγή που έχει καταθέσει μία από τις δύο κοινοπραξίες, η οποία διεκδίκησε το τμήμα Μαλιακός – Κλειδί. Το γεγονός ότι η απόφαση έχει καθυστερήσει εντείνει την ανησυχία, καθώς περιορίζονται τα περιθώρια ελιγμών στην περίπτωση που το υπουργείο κληθεί να επαναπροκηρύξει το έργο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων.

Η προσφυγή στηρίζεται στο γεγονός ότι πρώην νομικός συμβούλος του υπουργείου για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα οδοποιίας ταυτόχρονα συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Lamda Development, η κοινοπραξία της οποίας διεκδίκησε το τμήμα Μαλιακός – Κλειδί και τελικώς κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά. Το θέμα είχε προκύψει το 2001, όταν είχαν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί για τα έξι μεγάλα έργα οδοποιίας με συμβάσεις παραχώρησης, αλλά τότε υπήρξε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά της προσφυγής. Ανακινήθηκε, όμως, πριν από περίπου ένα χρόνο, με ένσταση στις Βρυξέλλες.