ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Φορολογία

Στον τόπο της φορολογικής τους κατοικίας θα φορολογούνται εφεξής οι δικαιούχοι τόκων από αποταμειύσεις που αποκτούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με εγκύκλιο θα φορολογούνται στο κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου οι τόκοι από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι κράτους – μέλους της Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος αυτής.