ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εμβόλιο» υπέρ πτηνοτρόφων

Προϋπολογισμού 92 εκατ. ευρώ είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για τη στήριξη της ελληνικής πτηνοτροφίας που απέστειλε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει κατά 50% από κοινοτικούς και κατά 50% από εθνικούς πόρους, εφόσον βέβαια το συγκεκριμένο πρόγραμμα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσοστού (50%) συγχρηματοδότησης από εθνικούς πόρους έχουν εξασφαλιστεί από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η πτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους πιο εύρωστους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ετήσια παραγωγή που εκτιμάται σε 130.000.000 κοτόπουλα και 1.500.000.000 αυγά, ενώ από τον κλάδο εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα 15.000 θέσεις εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποβλήθηκε έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης να στηρίξει οικονομικά τους πτηνοτρόφους που υπέστησαν οικονομική ζημία εξαιτίας της γρίπης των πουλερικών.

Προκειμένου να αποφασιστεί η παροχή οικονομικής βοήθειας χρειάστηκε συγκεκριμένη ρύθμιση, δεδομένου ότι πτηνοτρόφοι δεν επλήγησαν τόσο από την ίδια την ασθένεια όσο από τη φήμη της και την επίδραση που αυτή είχε στους καταναλωτές.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι κάτοχοι ή διαχειριστές των παρακάτω μονάδων:

– Κοτόπουλων κρεοπαραγωγικού τύπου

– Αυγών, με προορισμό την κατανάλωση (συμβατικά και βιολογικά).

– Αυγών εκκόλαψης ορνίθων (πατρογονικά).

– Πουλερικών εκτροφής ώστε να διατεθούν στο εμπόριο ως οικόσιτα.

– Εκκολαπτηρίων για όλους τους τύπους νεοσσών, ορνίθων και γαλοπούλας.

– Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων που διαθέτουν αποθέματα κοτόπουλου και αυγών.

Οι παραγωγοί θα μπορούν να λάβουν την αποζημίωση εφόσον ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες:

– Αποζημίωση λόγω καταστροφής αυγών εκκόλαψης, νεοσσών, καθώς και πρόωρης σφαγής πατρογονικών σμηνών.

– Αποζημίωση για παραγωγούς αυγοπαραγωγής – κρεοπαραγωγής – αναπαραγωγής λόγω αργούσης δυναμικότητος.

– Αποζημίωση παραγωγών κρεοπαραγωγής λόγω απώλειας εισοδήματος από τη μείωση των τιμών.

– Αποζημίωση για τη διαχείριση αποθεμάτων κρέατος κοτόπουλου, συμβατικού και βιολογικού, και αποθέματα αυγών στα ψυγεία. Εκτιμάται ότι πάνω από 40.000-50.000 τόνοι κοτόπουλου οδηγήθηκαν στην κατάψυξη την εποχή της κρίσης, γεγονός που ασφαλώς σημαίνει κόστος για τους παραγωγούς.