ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλύτερα υπερανάληψη παρά πιστωτική κάρτα…

Οταν στον λογαριασμό δεν υπάρχουν χρήματα, τότε συμφέρει περισσότερο η υπερανάληψη μετρητών απ’ ό,τι η χρήση πιστωτικής κάρτας ή ανοικτού δανείου. Το επιτόκιο της υπερανάληψης τις περισσότερες φορές είναι μία έως δύο μονάδες μικρότερο από το αντίστοιχο της πιστωτικής κάρτας ή του ανοικτού δανείου. Αν μάλιστα η υπερανάληψη γίνει από λογαριασμό μισθοδοσίας, τότε το επιτόκιο μπορεί να είναι μικρότερο έως και 4 μονάδες!

Οι τράπεζες σταδιακά προωθούν τη δυνατότητα υπερανάληψης ως νέο προϊόν καταναλωτικής πίστης, το οποίο συμπληρώνει ένα μεγάλο πλήθος προνομίων που προσφέρονται στους λογαριασμούς μισθοδοσίας. Παράλληλα, οι τράπεζες προτείνουν τη χρήση του μισθοδοτικού λογαριασμού, που παρέχει τη δυνατότητα προκαταβολής από ένα έως και πέντε μισθούς, με ευνοϊκότερο επιτόκιο και σε αρκετές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετα έξοδα, ενώ από 1 έως και 2 μονάδες φθηνότερα είναι και τα επιτόκια των καταναλωτικών και προσωπικών δανείων, που απολαμβάνει ο μισθοδοτούμενος πελάτης σε σχέση με τον απλό πελάτη της τράπεζας.