ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προνόμια για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας προφέρουν οι τράπεζες

Αμεση ανάληψη μετρητών με μειωμένα επιτόκια έως και 5 μονάδες σε σχέση με το συμβατικό επιτόκιο των πιστωτικών καρτών, προσωπικά και καταναλωτικά δάνεια με έκπτωση επιτοκίου έως και 2 μονάδες, δωρεάν συνδρομή πιστωτικής κάρτας, εκπτώσεις στα έξοδα που επιβαρύνουν τα στεγαστικά δάνεια, είναι μερικά μόνο από τα προνόμια των λογαριασμών μισθοδοσίας που παρέχουν οι τράπεζες. Τα οφέλη των λογαριασμών μισθοδοσίας απαριθμούν ένα μακρύ κατάλογο πλεονεκτημάτων, που επιτρέπουν στους μισθοδοτούμενους να απολαμβάνουν ευνοϊκή τιμολόγηση για μια σειρά δανειακά και καταθετικά προϊόντα, αλλά και πλήθος υπηρεσιών χωρίς χρεώσεις και επιβαρύνσεις, όπως η χορήγηση δωρεάν καρνέ επιταγών, η δωρεάν αυτόματη εξόφληση λογαριασμών κ.λπ.

Στην κορυφή των προνομίων φιγουράρει η δυνατότητα άμεσης ανάληψης χρημάτων ακόμα κι αν ο λογαριασμός δεν διαθέτει υπόλοιπο, δηλαδή η υπερανάληψη. Το κόστος άντλησης χρημάτων μέσω της πίστωσης του απλού τρεχούμενου λογαριασμού συγκρίνεται ευθέως με το κόστος των ανοιχτών δανείων, το επιτόκιο των οποίων ξεκινά συνήθως από 9% και κλιμακώνεται έως και 13%, ενώ στην περίπτωση της υπερανάληψης από ένα μισθοδοτικό λογαριασμό το επιτόκιο μπορεί να μειωθεί από 1 έως και 4 μονάδες.

Αρκετά πιο συμφέρουσα αποβαίνει η υπερανάληψη από ένα μισθοδοτικό λογαριασμό εάν η σύγκριση γίνει με το κόστος άντλησης χρημάτων από την πιστωτική κάρτα, μέθοδο στην οποία πολλοί κάτοχοι καταφεύγουν όταν χρειάζονται άμεσα μετρητά. Η επιβάρυνση σε αυτήν την περίπτωση είναι το συμβατικό επιτόκιο της κάρτας, αλλά και μια πρόσθετη προμήθεια από 2 έως 20 ευρώ, ανάλογα με το ποσό, καθιστώντας τη χρήση της κάρτας ως εξαιρετικά ακριβό μέσο για την κάλυψη ρευστότητας. Οι τράπεζες αντιπροτείνουν τη χρήση του μισθοδοτικού λογαριασμού, που παρέχει τη δυνατότητα προκαταβολής από 1 έως και 5 μισθούς, με ευνοϊκότερο επιτόκιο και σε αρκετές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετα έξοδα, ενώ από 1 έως και 2 μονάδες φθηνότερα είναι και τα επιτόκια των καταναλωτικών και προσωπικών δανείων, που απολαμβάνει ο μισθοτούμενος πελάτης σε σχέση με τον απλό πελάτη της τράπεζας.