ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαλπάρουν με αισιοδοξία μετά τη μεγάλη κρίση

Το ενδεχόμενο συνεργασιών ή και εξαγορών ακτοπλοϊκών εταιρειών εντός των επόμενων δώδεκα μηνών δεν αποκλείει η ετήσια έκθεση της εταιρείας XRTC, συμβούλου επί ναυτιλιακών θεμάτων της τράπεζας ΝΑΤΕΧΙS BANQUES POPULRIES για την ελληνική ακτοπλοΐα. «Το ερώτημα εάν αξίζει ή όχι να αγοράζεις εταιρείες και όχι πλοία περιμένουμε να απαντηθεί μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΧRΤC.

Στην ίδια έκθεση καταγράφονται αύξηση του κύκλου εργασιών όλων των εισηγμένων εταιρειών κατά 4%, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων τους κατά 38%, βελτίωση της κερδοφορίας τους, μείωση του τραπεζικού δανεισμού τους κατά 4% αλλά και μείωση του μεταφορικού έργου τους, καθώς και σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους τους, λόγω καυσίμων.

Η προσέγγιση των αναλυτών της XRTC σχετικά με τις προοπτικές της ακτοπλοΐας συμπυκνώνεται στο εξής: «Για να ενταχθούν νέα πλοία στην ακτοπλοΐα, που είναι αναγκαία, χρειάζονται επενδύσεις. Αλλά για να έρθουν επενδυτές απαιτείται η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου με όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στις εισηγμένες το 2005

Παρακάτω παρουσιάζεται η εικόνα που εμφανίζουν οι εισηγμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες κατά τη διάρκεια του 2005, σύμφωνα με την έκθεση της XRTC.

Attica Group

Πώληση 3 SuperFast και αγορά 2 οχηματαγωγών

Στις αρχές του τρέχοντος έτους η Attica Group πούλησε τη συμμετοχή της στην εταιρεία Hellenic Seaways, αποκομίζοντας κέρδη της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία διατηρεί ακόμη το ποσοστό 11,6% στις Μινωϊκές Γραμμές. Το 2005, όπως σημειώνεται στην έκθεση, έγιναν δύο μεγάλες αγορές:

nΤον Ιανουάριο αγοράσθηκαν δύο φορτηγά οχηματαγωγά και εγκαινιάσθηκε νέα σύνδεση μεταξύ Rostock Γερμανίας και Uusikaupunki Φινλανδίας.

nΤον Απρίλιο του 2006 πωλήθηκαν στην εσθονική εταιρεία AS Talink Grupp τα πλοία SuperFast VII, VIII και IX, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη Βαλτική Θάλασσα.

Στις διεθνείς αγορές ο όμιλος, σε σχέση με το 2004, αύξησε στους επιβάτες το μεταφορικό του έργο οριακά, σε αντίθεση με τα I.X. και τα φορτηγά στα οποία παρουσιάσθηκε μεγαλύτερη αύξηση. Ειδικότερα: Το 2004 μεταφέρθηκαν 887.619 επιβάτες και το 2005 μεταφέρθηκαν 888.863 επιβάτες, αύξηση κατά 0,14%. Οσον αφορά τα I.X. αυτοκίνητα, το 2004 μεταφέρθηκαν 193.634 έναντι 204.159 I.X., με αύξηση 5,44%. Το 2004 μεταφέρθηκαν 202.427 φορτηγά έναντι 216.302 φορτηγών το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 6,85%. Αν και το μεταφορικό έργο παρουσίασε μικρή αύξηση, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ ο κύκλος εργασιων αυξήθηκε επίσης κατά 4%, φθάνοντας τα 385,1 εκατ. ευρώ το 2005, έναντι 371,2 εκατ. ευρώ το 2004. Το κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αποπληρωμών κεφαλαίου (EBITDA) μειώθηκε κατά 5%, λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων, ενώ «η μείωση των καθαρών κερδών οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος της στο γεγονός ότι τα καθαρά κέρδη του 2004 συμπεριλάμβαναν και 8 εκατ. ευρώ από την πώληση πλοίων» αναφέρεται στην έκθεση της XRTC.

H πώληση των τριών SuperFast εκτιμάται ότι θα μειώσει δραστικά τον μακροχρόνιο δανεισμό του ομίλου, κάτι που θα καταγραφεί στα οικονομικά αποτελέσματα του 2006. Το συνολικό τίμημα πώλησης των τριών πλοίων ανέρχεται σε 131 εκατ. ευρώ και το λογιστικό κέρδος θα ανέλθει στα 11 εκατ. ευρώ, το οποίο θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2006.

ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Ανοδικά στις γραμμές Αιγαίου και Αδριατικής

Η εταιρεία το 2005 ρευστοποίησε τη συμμετοχή της σε τρεις θυγατρικές, καθώς και άλλες εταιρείες στις οποίες είχε συμμετοχή, σε μια προσπάθεια «εξυγίανσης», αποκομίζοντας ταυτοχρόνως αρκετή ρευστότητα. Σύμφωνα με την έκθεση της XRTC, κατά το 2005 ήταν εντυπωσιακή η αύξηση του μεταφορικού έργου της εταιρείας. Ειδικότερα σε Αιγαίο και Αδριατική το 2005 μεταφέρθηκαν 1.531.479 επιβάτες έναντι 1.411.699 επιβατών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,48%. Στα I.X. αυτοκίνητα το 2005 μεταφέρθηκαν 278.099 έναντι 250.089 το 2004, με αύξηση 11,20%, και στα φορτηγά το 2005 μεταφέρθηκαν 151.675 έναντι 150.422 το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 0,83%. H πώληση του επιβατηγού πλοίου «Δαίδαλος» μείωσε το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας και άφησε λογιστικά κέρδη της τάξης των 2,08 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό επίσης μειώθηκε μετά την πώληση της συμμετοχής των Μινωικών στη Forthnet και στην ANEK, με λογιστικά κέρδη 7,17 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2005 αυξήθηκε κατά 6,6%, στα 204, 2 εκατ. ευρώ. Αντιστρόφως οι υψηλές τιμές των καυσίμων συμπίεσαν τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, αποπληρωμών κεφαλαίων (EBITDA) στα 56 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε σχέση με το 2004. Τα καθαρά αποτελέσματα του 2005 αυξήθηκαν κατά 40% και ανέρχονται στα 17,02 εκατ. ευρώ με την πώληση των θυγατρικών και συμμετοχών της εταιρείας. O κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7% το 2005, φθάνοντας τα 204,8 εκατ. ευρώ έναντι 192,1 εκατ. ευρώ το 2004, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων αυξήθηκαν κατά 11%, φθάνοντας τα 17,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 ευρώ το 2004, ενώ το κέρδος προ φόρων,τόκων, αποσβέσεων, αποπληρωμών κεφαλαίων (EBITDA) μειώθηκε κατα 5% στα 35,5 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρω το 2004.

ΑΝΕΚ

Εκτός ΝΕΛ – Εκποίηση πλοίου «Απτερα»

Τον Νοέμβριο του 2005 η εταιρεία πούλησε το επιβατηγό πλοίο «Απτερα» με κέρδος 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά και τη συμμετοχή της στη ΝΕΛ. H συμμετοχή της σήμερα περιορίζεται σε δύο θυγατρικές, τη ΛΑΝΕ και την ANEN, δύο εταιρείες με πλοία ηλικίας άνω των 30 ετών. Το 2005 η ANEK αύξησε το μεταφορικό έργο της σε επιβάτες κατά 11,7% σε σχέση με το 2004, ενώ στο μεταφορικό έργο I.X. αυτοκινήτων και φορτηγών σημειώθηκε μείωση 4,8% και 4%, αντιστοίχως, λόγω της πίεσης του ανταγωνισμού τόσο στην αγορά του Αιγαίου όσο και στην Αδριατική.

Η αύξηση του αριθμού των μεταφερομένων επιβατών βοήθησε σημαντικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11%, 223,9 εκατ. ευρώ το 2005 έναντι 202,6 εκατ. ευρώ το 2004. Το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε οριακά από 20,1% το 2004 σε 21,9% το 2005.

Μεγάλη, ωστόσο, ήταν η αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αποπληρωμών κεφαλαίων (EBITDA) κατά 30%, αγγίζοντας τα 40,2 εκατ. ευρώ έναντι 30,9 εκατ. ευρώ το 2004. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,6 εκατ. ευρώ έναντι απωλειών που είχαν καταγραφεί για το 2004 (11,603 εκατ. ευρώ το 2005 έναντι – 1,058 εκατ. ευρώ το 2004).

Blue Star Ferries

Ενίσχυση πληρότητας κυρίως στο Αιγαίο

Η εταιρεία παρουσίασε, σύμφωνα με την έκθεση της XRTC, μειωμένη κίνηση σε επιβάτες, I.X. αυτοκίνητα και φορτηγά. Ειδικότερα το 2005 μεταφέρθηκαν 3.478.082 επιβάτες έναντι 3.853.418 επιβατών το 2004, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,6%. Το 2005 μεταφέρθηκαν 422.975 Ι.Χ. έναντι 533.044 το 2004, μείωση κατά 20,2%, ενώ το 2005 μεταφέρθηκαν 123.079 φορτηγά έναντι 129.619 το 2004, μειωμένα κατά 4,2%. Ωστόσο η οικονομική εξέλιξη του ομίλου για το 2005 ήταν ικανοποιητική και οφείλεται στην αυξημένη πληρότητα των πλοίων, κυρίως στις γραμμές του Αιγαίου. Οι πωλήσεις το 2005 ανήλθαν σε 133,3 εκατ. ευρώ έναντι 128,5 εκατ. ευρώ το 2004, σημειώνοντας αύξηση 4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αποπληρωμών κεφαλαίου (EBITDA) αυξήθηκαν σε 37,6 εκατ. ευρώ από 30,3 εκατ. ευρώ το 2004, αύξηση κατά 24%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το 2004, σημειώνοντας αύξηση 66%. Να σημειωθεί ότι ο όμιλος βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά του αποτελέσματα μέσω: πώλησης παλαιότερων πλοίων, περιορισμού λειτουργικών δαπανών και της επικέντρωσης των δρομολογίων σε προσοδοφόρες γραμμές.

ΝΕΛ

Νέο σχέδιο εξυγίανσης εν μέσω συρρίκνωσης

Η αλλαγή στρατηγικού επενδυτή τον Μάιο του 2005 ήταν το έναυσμα για την υλοποίηση νέου σχεδιασμού για την εξυγίανση της εταιρείας. Τον Ιούλιο του 2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με μετρητα προκειμένου να καλυφθούν βρχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και υπεγράφη προσύμφωνο με την τράπεζα Calyon για τη μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Το 2005 μετέφερε 805.829 επιβάτες έναντι 1.099.684 επιβατών το 2004, με μείωση κατά 36,47%, και 103.135 I.X. αυτοκίνητα έναντι 127.906 το 2004, μείωση κατά 24,02%.

Σχετικά με τα φορτηγά, η ΝΕΛ το 2005 μετέφερε 34.200 έναντι 42.247 το 2004, παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,53%. O κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 26,74% (38,9 εκατ. ευρώ το 2005 έναντι 49,3 εκατ. ευρώ το 2004), το κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αποπληρωμών κεφαλαίων (EBITDA) μειώθηκε κατά 487,16% (1,09 εκατ. ευρώ το 2005 έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το 2004).

Το εθνικό δίκτυο περιλαμβάνει και άγονες γραμμές

«Για την εξασφάλιση της ανάπτυξης της ακτοπλοϊκής αγοράς προτείνεται η συνέχεια προς την πορεία της πλήρους απελευθέρωσης με συνεχιζόμενες τομές και η κατανόηση από τις εταιρείες ότι το εθνικό δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών δεν αποτελείται μόνο από τις κύριες προσοδοφόρες γραμμές, αλλά και από τις λεγόμενες άγονες», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της XRTC Γιώργος Ξηραδάκης κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για την ελληνική ακτοπλοΐα.

Κατά τον ίδιο, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να επανεξετάσουν τη νέα τάξη πραγμάτων και να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, ανανεώνοντας την πίστη τους στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά.

«Η εθνικότητά τους και η μακρόχρονη εμπειρία τους, σε συνδυασμό με τη χρηματιστηριακή ανάκαμψη του κλάδου, είναι ικανές συνθήκες που μπορούν να τις οδηγήσουν στη θετική αντιμετώπιση του κλάδου, προσελκύοντας εκ νέου το ενδιαφέρον της διεθνούς τραπεζικής αγοράς», τόνισε ο κ. Ξηραδάκης.