ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Παγοθραυστικά δεξαμενόπλοια

Δυσοίωνες εμφανίζονται οι προοπτικές του κλάδου των παγοθραυστικών δεξαμενόπλοιων, μιας ειδικής κατηγορίας πλοίων, που μεταφέρουν πετρέλαιο διαμέσου των παγωμένων θαλασσών περί την Βαλτική και αυτής του Μπάρεντς. Τα εν λόγω πλοία λαμβάνουν υψηλότερους ναύλους από τα συμβατικά δεξαμενόπλοια.