ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεμος επενδύσεων 4 δισ. ευρώ στο Αιγαίο

Τέσσερις ισχυροί όμιλοι επιχειρούν να μοιράσουν στα τρία τον… αέρα του Αιγαίου, με συνολικές επενδύσεις περί τα τέσσερα δισ. ευρώ. Πρόκειται για τρία επενδυτικά σχέδια κατασκευής αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 2.800 MW, σε δέκα νησιά και τη διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα στη μέχρι σήμερα αναξιόπιστη και κατακερματισμένη αγορά ηλεκτρισμού του Αιγαίου. Για να υλοποιηθούν τα σχέδια της ισπανικής Iberdrola (που ελέγχει την εισηγμένη Ρόκκας), των ομίλων Κοπελούζου και Σαμαρά και του ομίλου Μυτιληναίου απαιτείται η έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) η οποία βλέπει θετικά την κινητικότητα στις ανανεώσιμες πηγές. Η διοίκηση της ΡΑΕ θεωρεί ότι οι τρεις επενδύσεις είναι εφικτές από τεχνικής πλευράς.