ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Με πτυχία μόνο δεν βρίσκεις δουλειά»

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν βοηθά στην εύρεση μιας καλής εργασίας και, κατά συνέπεια, στη μείωση της ανεργίας. Αυτό πιστεύει ένας στους δύο Ελληνες. Αντίθετα, οι σημαντικότεροι παράγοντες που βοηθούν στη γρήγορη εύρεση καλής εργασίας είναι οι καλές γνωριμίες, η γνώση υπολογιστών, ξένων γλωσσών και η ομορφιά! Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έρευνα αγοράς που διεξήχθη για λογαριασμό της «Κ» από την TNSicap και αναδεικνύουν την ανάγκη για αναβάθμιση της εκπαίδευσης.