ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική ενημέρωση μέσω SMS

Με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο μπορούν να ενημερώνονται οι φορολογούμενοι για την πορεία εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με την αποστολή ενός απλού SMS να εγγραφούν στην υπηρεσία M-TAXIS για το 2006. Το SMS θα πρέπει απλά να περιέχει τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) του ενδιαφερομένου και θα πρέπει να αποσταλεί στον αριθμό 2552. Το κόστος είναι 0,5 ευρώ συν ΦΠΑ 19%.

Με την εγγραφή τους στην υπηρεσία, οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται για την εκκαθάριση της δήλωσης τους, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2006, ενώ στην περίπτωση που η δήλωση είναι χρεωστική, ο φορολογούμενος θα λαμβάνει έγκαιρες προειδοποιήσεις για την καταβολή των τυχόν οφειλομένων δόσεων. Επίσης, θα υπάρχουν ειδοποιήσεις για ειδικές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και εκκαθάρισης της δήλωσης. Κάθε ενημέρωση του φορολογούμενου θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής ενός SMS σε αυτόν.

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η πληροφορία που θα αποστέλλεται δεν είναι εμπιστευτική και είναι παρόμοια με αυτή που ήδη δίνεται μέσω της τηλεφωνικής ή της ιντερνετικής αντίστοιχης υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι το κόστος του μηνύματος εγγραφής καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πληροφοριών Συστημάτων κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, το επόμενο έτος θα σχεδιασθούν και νέες υπηρεσίες πληροφόρησης των φορολογουμένων. Επισήμανε δε, ότι όλες οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το προσωπικό της Γραμματείας, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος και ως σήμερα όλες έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι στο taxisnet οι εγγεγραμμένοι χρήστες έφτασαν το 1,5 εκατομμύριο, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 50% σε σχέση με το τέλος του 2003.

Στη νέα υπηρεσία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που δημιουργήθηκε φέτος, παρατηρείται έως σήμερα αύξηση της υποβολής κατά 48% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η νέα υπηρεσία έχει βελτιωμένες δυνατότητες, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η άμεση εκκαθάριση της δήλωσης και η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος με την υποβολή της. Παράλληλα, φέτος η ΓΓΠΣ υλοποίησε άλλη μία νέα υπηρεσία που αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) και των βεβαιώσεων αποδοχών. Από τις αρχές Μαΐου που η υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία έχουν υποβληθεί 11.000 δηλώσεις.

Στο μεταξύ, εντός του τρέχοντος μηνός θα τεθεί σε λειτουργία η νέα υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2006 (έτος χρήσης 2005).