ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ναι» για οδηγία Μπολκενστάιν με εξαιρέσεις

Στην υιοθέτηση μέτρων που θα διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση ξένων επιχειρήσεων στην επικράτειά τους πρέπει να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς χθες εγκρίθηκε από τις 25 κυβερνήσεις η περιβόητη οδηγία Μπολκενστάιν. Η οδηγία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2010, δεν περιλαμβάνει την αρχική πρόβλεψη του φερώνυμου Ολλανδού επιτρόπου για την παροχή υπηρεσιών από εταιρείες ενός κράτους-μέλους σε άλλα κράτη-μέλη με βάση τη νομοθεσία (πλην εργατικής) και πρακτική του κράτους προέλευσης της εταιρείας ή του επαγγελματία. Η συγκεκριμένη πρόταση απεσύρθη. Στο τελικό κείμενο αναφέρονται μέτρα που θα οδηγήσουν στην ελεύθερη δραστηριοποίηση αρκετών επαγγελματιών στην Ενωση, ενώ περιλαμβάνονται και εξαιρέσεις, όπως η άμυνα, η ασφάλεια και η παιδεία, αλλά και τα τυχερά παιχνίδια.