ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται η συμμετοχή στα φάρμακα για τους δημοσίους υπαλλήλους

H σκόνη που σηκώθηκε γύρω από το σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό φαίνεται ότι δεν επέτρεψε στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, αλλά και της συμπολίτευσης, να θυμηθούν ότι ήδη από το 2005 υπάρχει συμμετοχή των ασφαλισμένων στις δαπάνες προληπτικής ιατρικής. Η δαπάνη αφορά όλους τους δικαιούχους του Οργανισμού Περίθαλψης δημόσιων υπαλλήλων. Για τα εμβόλια που εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα η συμμετοχή είναι 20%. Επίσης, φαίνεται να αγνοούν ότι για τα λοιπά εμβόλια που εξαιρούνται του συστήματος, η συμμετοχή επιβαρύνει κατά 100% τον ασφαλισμένο.

Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη, που τόσο θόρυβο προκάλεσε, θα καταργήσει τη συμμετοχή του 20% για τους μισθοσυντήρητους και θα μειώσει αρκετά τη συμμετοχή για τα εμβόλια που είναι εκτός συστήματος.

Στην υπενθύμιση προέβη ο κ. Τσιτουρίδης χωρίς να κρύβει την έκπληξή του για την κριτική που ασκήθηκε από βουλευτές της συμπολίτευσης. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου, οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, με κοινή απόφασή τους θα καθορίζουν το ύψος της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Ο υπουργός Απασχόλησης επανέλαβε ότι η συμμετοχή θα αφορά ορισμένα πολύ ακριβά εμβόλια για τα οποία θα επιβαρυνθούν σε ένα βαθμό ασφαλισμένοι με πολύ υψηλά εισοδήματα.