ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ναυάγησε η προσπάθεια συμβιβασμού στο Λιμάνι

Η δογματική θέση των λιμενεργατών «να αποσυρθεί η απόφαση για είσοδο ιδιωτών στα ελληνικά λιμάνια και τότε μόνο να ξεκινήσουν διάλογο για το μέλλον» δυναμίτισε κάθε προσπάθεια συμβιβασμού από πλευράς ΟΛΠ και υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Μετά ταύτα, η πρόταση για δίμηνο «πάγωμα» της σχετικής προκήρυξης από το ΥΕΝ έπεσε στο κενό και το λιμάνι του Πειραιά θα εξακολουθήσει να υπολειτουργεί. Παράλληλα, το πρόβλημα στην αγορά διογκώνεται καθώς δεν διακινούνται τα εμπορεύματα.