ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών για καλοπληρωτές

Ανάχωμα στα υψηλά επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών είναι τα προγράμματα μεταφοράς που προσφέρουν οι τράπεζες για την αναχρηματοδότηση οφειλών από δάνεια και κάρτες, αλλά και τη χρηματοδότηση πρόσθετων καταναλωτικών αναγκών. Σε μια περίοδο που μετά τις διαδοχικές αυξήσεις των ευρωπαϊκών επιτοκίων το κόστος χρήματος της πιστωτικής κάρτας κυμαίνεται μεταξύ 16% και 17%, ενώ το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων ξεπερνάει το 12%, τα προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών αποτελούν την εναλλακτική λύση για καλύτερη διαχείριση του χρέους για αρκετά νοικοκυριά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, παρά τις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων τον τελευταίο χρόνο, οι τράπεζες άφησαν σχεδόν ανέπαφα τα επιτόκια για μεταφορές υπολοίπων και σε μια προφανή κίνηση να αποσπάσουν πελατεία από τον ανταγωνισμό διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια των προγραμμάτων αναχρηματοδότησης υφιστάμενων οφειλών, αναδεικνύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα αυτών των προγραμμάτων. Ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία χορηγήσεων θα κορυφωθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα στον βαθμό που είναι η κατηγορία με τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους, ενώ η ψαλίδα μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιτοκίων επιτρέπει επιθετικότερες κινήσεις από τις τράπεζες. Επιπλέον, η είσοδος νέων παικτών στην αγορά θα οδηγήσει στην κορύφωση του ανταγωνισμού με έπαθλο τους συνεπείς πελάτες, που αποπληρώνουν κανονικά τη δόση τους. Η αναχρηματοδότηση του χρέους μέσω των προγραμμάτων συγκέντρωσης οφειλών και μεταφοράς υπολοίπων απευθύνεται αυστηρά στους καλοπληρωτές, οι οποίοι αν και συνεπείς στο ραντεβού τους με την τράπεζα – τουλάχιστον κατά τους δύο τελευταίους μήνες- επιδιώκουν καλύτερους όρους αποπληρωμής, καλύτερη διαχείριση των δανείων και υποχρεώσεων τους και φυσικά ελάφρυνση στη μηνιαία δόση.

Εφόσον πληρείται ο όρος της συνέπειας, οι τράπεζες εξασφαλίζουν σε αυτούς τους πελάτες καλύτερο επιτόκιο, επιμήκυνση στη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου και συνήθως ένα πρόσθετο πιστωτικό όριο για την κάλυψη επιπλέον αναγκών. Συγκεντρώνοντας τις οφειλές τόσο από δάνεια ή πιστωτικές κάρτες σε ένα νέο λογαριασμό, ο δανειολήπτης επιτυγχάνει καλύτερη διαχείριση των οφειλών του και κυρίως ευνοϊκότερο επιτόκιο.

Η διάρκεια αποπληρωμής ενός καταναλωτικού δανείου εξαρτάται από το ύψος του. Η απελευθέρωση της αγοράς της καταναλωτικής πίστης επέτρεψε πάντως την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, αλλά και την τιμολόγηση των δανείων αυτής της κατηγορίας τόσο με βάση κυμαινόμενα όσο και με βάση σταθερά επιτόκια μακράς διάρκειας. Βασική αρχή στα καταναλωτικά δάνεια είναι επίσης ότι όσο μεγαλώνει το ύψος του δανείου τόσο χαμηλώνει το επιτόκιο.