ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ: «ΛΕΥΚΕΣ» ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών εκτός από χρέος των πολιτών προς το περιβάλλον, αποτελεί και νομική δέσμευση με τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών», η πληροφόρηση και κατ’ επέκτασιν η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι περιορισμένη.

Η «Ανακύκλωση Συσκευών» είναι η μοναδική που λειτουργεί στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε από τους εισαγωγείς και κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών και αποτελεί μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Είναι μία δημόσια υπηρεσία που έχει παραχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση στους παραγωγούς.

Πληροφορίες, όπως τι είναι η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, τι προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και πώς μπορεί ο καταναλωτής να ανακυκλώσει τα παλαιά ηλεκτρικά είδη, αν επιβαρύνεται με κάποιο κόστος ή αν απολαμβάνει χρηματικό όφελος, σε ποιους φορείς μπορεί να απευθύνεται και ποιοι δήμοι είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο ανάπτυξης της ανακύκλωσης επιχειρεί να καταγράψει στον σημερινό φάκελο η «Κ».