ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κώδικας δεοντολογίας παρόχων σταθερής τηλεφωνίας

Την ανάγκη να καταρτισθεί και να εφαρμοσθεί ένας κώδικας δεοντολογίας από τις εταιρείες εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας που θα διέπει τις σχέσεις τους με τους καταναλωτές, επεσήμανε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου, αναφέροντας ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περί τις 210 καταγγελίες καταναλωτών. Ειδικότερα, μιλώντας σε χθεσινή ημερίδα με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας παρόχων σταθερής τηλεφωνίας», γνωστοποίησε ότι στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή έχουν υποβληθεί 52 καταγγελίες για τη σύναψη σύμβασης προεπιλογής φορέα χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή, 35 καταγγελίες σχετικές με αιτήματα διακοπών συνδρομής, 30 καταγγελίες για υπερβολικές χρεώσεις και 90 καταγγελίες για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στην κατεύθυνση κατάρτισης κώδικα δεοντολογίας ο κ. Οικονόμου πρότεινε να συμπεριληφθούν απαραιτήτως 9 σημεία, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν τον σαφή ορισμό του σκοπού λειτουργίας των εταιρειών και των παρεχομένων υπηρεσιών, την αποζημίωση του καταναλωτή σε περίπτωση υπαιτιότητας της εταιρείας, τη σύσταση γραφείων επίλυσης διαφορών, την απλούστευση των διαδικασιών προς όφελος της εξυπηρέτησης των καταναλωτών και τη διευκόλυνση των ευαίσθητων ομάδων.