ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Οδικός χάρτης» για αγοραστές

Σ ύμφωνα με πολλούς ειδικούς της αγοράς ακινήτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, η τρέχουσα περίοδος συνιστά μια πραγματική πρόκληση για τους ιδιώτες, που ενδιαφέρονται ν’ αποκτήσουν κάποιο ακίνητο. Οι υψηλές τιμές των ακινήτων παγκοσμίως -σε ορισμένες μάλιστα χώρες έχουν αγγίξει ιστορικά ρεκόρ- καθιστούν την απόκτηση ακινήτου όχι μόνο μια επένδυση ζωής, αλλά την πλέον κρίσιμη απόφαση που θα λάβει ένα νοικοκυριό, δεδομένου ότι πρόκειται για το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που θ’ αποκτήσει.

Μια πιθανή λανθασμένη επιλογή, ως προς την ποιότητα κατασκευής του ακινήτου ή τη νομιμότητα της αγοραπωλησίας (ιδίως αν πρόκειται περί οικοπέδου), ενδέχεται να μετατρέψουν ένα «όνειρο ζωής» σε εφιάλτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να γνωρίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά και τη γενικότερη διαδικασία, ώστε να διασφαλίσουν ότι η επένδυσή τους θα είναι εξασφαλισμένη.

Σύμφωνα με τον κ. Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), «προτού προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να επισκεφθεί και να δει το ακίνητο και τη γειτονιά στο οποίο αυτό βρίσκεται».

Πέραν όμως της «αυτοψίας», ο ενδιαφερόμενος «θα πρέπει ν’ αξιολογήσει και το κατά πόσο το εν λόγω ακίνητο καλύπτει τις μελλοντικές του ανάγκες, είτε πρόκειται να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος άμεσα είτε αν η αγορά γίνει για λόγους επενδυτικούς, ήτοι με στόχο τη μίσθωσή του» επισημαίνει ο κ. Παραδιάς. Ασφαλώς, προτού γίνουν όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να έχει γίνει και σαφής επιλογή, κατόπιν έρευνας, αλλά και με βάση τις προτιμήσεις του αγοραστή, όσον αφορά την περιοχή του ακινήτου. Αντίστοιχα, σημασία πρέπει να δίνεται και ως προς το κόστος αγοράς, καθώς σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το ύψος της δόσης ενός πιθανού δανείου να ξεπερνά τις οικονομικές δυνατότητες του νοικοκυριού. Το ποσό της δόσης καλό είναι να είναι έως και 30% των μηνιαίων εσόδων και όχι παραπάνω.

Μέριμνα πρέπει να γίνει και όσον αφορά το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, όπου οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα πρέπει να ελεγχθούν από δικηγόρο. Η σύνταξη του συμβολαίου είναι υποχρέωση του συμβολαιογράφου και κανενός άλλου, όπως επίσης και η μεταγραφή του στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, σε συνεργασία βέβαια με τον αγοραστή. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η κυριότητα αποκτάται όχι από την υπογραφή του συμβολαίου, αλλά από τη μεταγραφή του.

Αν πρόκειται περί διαμερίσματος, θα πρέπει να μελετηθεί πριν από την αγορά η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα παρουσιαστεί πρόβλημα με πιθανούς συνιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν συναινούν στην πώληση του ακινήτου. Αντίστοιχα, καλό είναι να γνωρίζετε την κατανομή των βαρών του διαμερίσματος στα μηνιαία κοινόχρηστα, αλλά και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, όπου αυτό βρίσκεται.

Ακόμα μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται όταν αγοράζουμε οικόπεδο, ιδίως αν αυτό αποκτάται με στόχο τη μελλοντική οικοδόμησή του. Πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα του οικοπέδου από πολιτικό μηχανικό στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, στην τεχνική υπηρεσία του αρμόδιου δήμου και αν αυτό απαιτείται, ακόμα και στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μια τέτοια έρευνα διασφαλίζει την επένδυσή σας.

Ασφαλώς, έρευνα χρειάζεται και όσον αφορά τις επιτρεπόμενες και απαγορευμένες χρήσεις γης, όπως επίσης και για τυχόν οφειλόμενες εισφορές σε γη και χρήμα (αν ήταν εκτός σχεδίου, ή πρόκειται να ενταχθεί στο σχέδιο), τυχόν αναστολή έκδοσης οικοδομικής άδειας, ή εκκρεμούσα απαλλοτρίωση για κοινωφελή σκοπό.

Αντίστοιχα, τα οικόπεδα διατρέχουν και τον κίνδυνο για εκτέλεση οδικού ή άλλου έργου (μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τις υπηρεσίες του αρμόδιου δήμου), ενώ ενδέχεται η ιδιοκτησία να έχει χαρακτηριστεί δασική ή αναδασωτέα, κάτι που μεταφράζεται σε αδυναμία οικοδόμησης.

Τι να προσέχουμε κατά την αγορά κατοικίας

– Επισκεπτόμαστε και βλέπουμε το ακίνητο και τη γειτονιά του.

– Εξετάζουμε το κατά πόσο καλύπτει τις μελλοντικές μας ανάγκες, είτε αν η αγορά γίνεται για ιδία χρήση είτε για λόγους αξιοποίησης μέσω της ενοικίασής του.

– Πραγματοποιούμε έρευνα στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

– Η σύνταξη του συμβολαίου να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συμβολαιογράφο.

– Να μελετούμε, κατά προτίμηση με τη συνδρομή αρμόδιου δικηγόρου, τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας του ακινήτου, τον πίνακα κατανομής βαρών και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα.

– Καλό θα είναι επίσης, σε περίπτωση που το ακίνητο είναι παλιάς κατασκευής, να γίνει έρευνα της σεισμικής κατάστασης και συμπεριφοράς του κτιρίου.