ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ εναλλακτικά σενάρια για την αξιοποίηση των ακινήτων της ΔΕΗ

H ΔΕΗ συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας με βάση την ακίνητη περιουσία της, η οποία υπολογίζεται σε 563 εκατ. τ.μ. γης σε όλη την επικράτεια. H είσοδος στο real estate έχει σχεδιαστεί από το 2001 με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της από την αξιοποίηση ενός σημαντικά επενδυμένου κεφαλαίου, που αριθμεί συνολικά περί τα 7.000 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. H συνολική λογιστική αξία της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ υπολογίζεται σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 7.000 ακίνητα που έχουν ταυτοποιηθεί, πάνω από 300 αφορούν οικόπεδα με κτίρια και πάνω από 40 οικόπεδα σε διάφορα σημεία της χώρας. Πρόκειται για το καταγεγραμμένο ως «εμπορικό κομμάτι» της ακίνητης περιουσίας της, στο οποίο και θα στηριχθεί η νέα δραστηριότητα του real estate. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30 από αυτά θα φωτογραφηθούν, έπειτα από σχετική υπόδειξη του συμβούλου που η επιχείρηση έχει επιλέξει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, για να στηρίξουν τη σχετική καμπάνια που θα συνοδεύσει την επέκτασή της στην αγορά του real estate.

H Credit Suisse (επικεφαλής της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου) έχει προτείνει στη διοίκηση της ΔΕΗ οκτώ εναλλακτικά σενάρια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, τα οποία στηρίζονται στη διεθνή εμπειρία μεγάλων ομίλων και εκτιμήθηκαν ως προσφορότερα για την περίπτωσή της. Πρωτίστως προτείνει τα μοντέλα σύστασης και λειτουργίας εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων. Οι εταιρείες αυτές θα είναι θυγατρικές της ΔΕΗ και προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, χρηματοοικονομική εκμετάλλευση, διαχείριση ακινήτων καθώς και την παροχή στεγαστικών υπηρεσιών σε λειτουγούντα κτίρια (συντήρηση, διαρρυθμίσεις, επίπλωση, διαχείριση εξόδων, φύλαξη, υποδοχή, καθαρισμοί κ.λπ.).

Με την υλοποίηση του σχεδιασμού για ανάπτυξη του real estate, η ΔΕΗ επιδιώκει την ανάδειξη κρυμμένων υπεραξιών των ακινήτων και την είσπραξη εσόδων και κερδών για την εταιρεία και τους μετόχους, τη βελτίωση των στοιχείων ισολογισμού, αφού με τη μεταβίβαση ακινήτων στη θυγατρική εταιρεία αυτά θα μεταφερθούν στον ισολογισμό της με την τρέχουσα εμπορική τους αξία.