ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάργηση των τελών εισφοράς προωθεί η Ε.Ε.

Την κατάργηση των τελών εισφοράς επί των αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων και λοιπών «συγκεντρώσεων κεφαλαίων» ως «αντιπαραγωγικό εμπόδιο στην ανάπτυξη» προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρατηρώντας ότι ούτως ή άλλως ελάχιστες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, εξακολουθούν να τον επιβάλλουν. Τα τέλη εισφοράς εισήχθησαν το 1969, στην αρχική ΕΟΚ των «6» ως έμμεση φορολογία στις επιχειρήσεις, με στόχο την εναρμόνιση, από πλευράς δομής και συντελεστή, της φορολόγησης των συγκεντρώσεων κεφαλαίων και, εν τέλει, την αποτροπή μιας πολυσπερμίας φόρων στα κράτη-μέλη. Από τότε η οδηγία τροποποιήθηκε αρκετές φορές, πιο πρόσφατα το 1985, μεταξύ άλλων, για να ορισθεί κοινός ανώτατος συντελεστής που σήμερα ανέρχεται σε 1%, αλλά και να επιτραπεί η κατάργησή του από όποιο κράτος-μέλος το επιθυμεί. Στην πράξη, λοιπόν, η χρήση του ουδέποτε γενικεύθηκε, ενώ και οι χώρες που τον είχαν επιβάλει άρχισαν να τον εγκαταλείπουν, με τη Βρετανία να τον καταργεί πρώτη το 1988. Πανευρωπαϊκά τέτοια επιβάρυνση επιβάλλουν σήμερα η Ελλάδα, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Πολωνία και η Πορτογαλία και η Κύπρος. Μάλιστα, η τελευταία επιβάλλει συντελεστή 0,6%, η δε Πορτογαλία και η Πολωνία μόλις 0,5%. Εφ’ όσον, η πρόταση της Επιτροπής γίνει δεκτή, πρώτη φάση της κατάργησης θα είναι ο περιορισμός του συντελεστή σε όλες τις χώρες που τον εφαρμόζουν σε 0,5% το 2008, με πλήρη εξαφάνιση της επιβάρυνσης το 2010.