ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια πρέπει να είναι η κυβερνητική απόφαση για τα λιμάνια

Στην Οικονομική «Καθημερινής της Κυριακής» δημοσιεύθηκε συνέντευξη του κ. Νίκου Αναστασόπουλου – διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος, σε ερώτηση του δημοσιογράφου, «Πώς οραματίζεστε το μέλλον των λιμανιών της χώρας μας;», απάντησε: «Ο Πειραιάς στον τομέα διακίνησης Ε/Κ (εμπορευματοκιβωτίων) και αυτοκινήτων έχει τη δυνατότητα να παίξει στην Αν. Μεσόγειο ρόλο αντίστοιχο των κυρίων λιμένων της Δ. Ευρώπης. Η συγκυρία είναι θετική και απομένει μόνο να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να καταστεί ο Πειραιάς ο κύριος λιμενικός κόμβος στην περιοχή και να απελευθερώσει τη δυναμική του μέσα από το φιλόδοξο, αλλά απόλυτα ρεαλιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης και επενδύσεων που έχουμε θέσει. Παράλληλα, με την ανάπτυξη των ανωτέρω τομέων, ο Πειραιάς θα πρέπει να αποσυμφορηθεί, μειώνοντας τις εργασίες διαχείρισης γενικού φορτίου που επιβαρύνουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα καταλαμβάνουν πολύτιμο και σπανίζοντα λιμενικό χώρο».

Διαβάζοντας τις ανωτέρω απόψεις τού κ. Ν. Αναστασόπουλου ως προς τις εργασίες γενικού φορτίου που επιβαρύνουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα καταλαμβάνουν πολύτιμο και σπανίζοντα λιμενικό χώρο, σκέφτηκα: «ή ο γιαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζουμε»!

Και διαβάζοντας σε παράπλευρη στήλη της εφημερίδας τη συνέντευξη του προέδρου της Ομοσπονδίας Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) κ. Γιώργου Γεωργακόπουλου, στο ίδιο ερώτημα του δημοσιογράφου, «Πώς οραματίζεστε το μέλλον των λιμανιών στη χώρα μας», απάντησε: «Το όραμά μας για τα λιμάνια συμπυκνώνεται σε ένα διαρκές πεδίο αναβάθμισης της λειτουργίας τους, στην κατάκτηση ισχυρής οικονομικής θέσης, η οποία θα εγγυάται νέες επενδυτικές δραστηριότητες. Να κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε διεθνές επίπεδο. Να εξυπηρετούν το Δημόσιο και το κοινωνικό σύνολο και να συνεισφέρουν στην εθνική ασφάλεια της χώρας».

Κρίση

Η ανάγνωση και ανάλυση των απόψεων των ως ανωτέρω δύο κορυφαίων παραγόντων του Λιμένος Πειραιώς, ως προς τον τρόπο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για την ανάπτυξη των λιμένων, εξηγεί γιατί τον τελευταίο καιρό η εθνική μας οικονομία αντιμετωπίζει πρωτοφανή κρίση. Και αισθάνομαι χρέος σαν παλαιό διευθυντικό στέλεχος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, τ. πρόεδρος του Επιστημονικού Προσωπικού του ΟΛΠ για πολλά χρόνια και πρώην ειδικός σύμβουλος του ΥΕΝ σε θέματα λιμένων, να καταγράψω τις ακόλουθες σκέψεις μου.

Η εξωφρενική και καταστροφική για την εθνική μας οικονομία, τον τελευταίο καιρό, κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο είναι το πρώτο διαμετακομιστικό κέντρο της Ελλάδας -το δεύτερο βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης- πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση ως προς την ορθότητα της εν προκειμένω λιμενικής πολιτικής του ΥΕΝ, καθ’ όσον δεν είναι πλέον αρκετά τα δύο αυτά λιμάνια της χώρας για να ικανοποιήσουν και να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες και αιτήσεις διαμετακομίσεως εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) του διεθνούς εμπορίου.

Διότι και τα δύο αυτά λιμάνια έχουν ξεπεράσει όλες τις δυνατότητές τους για αποθήκευση και αποταμίευση Ε/Κ προοριζομένων να διαμετακομιστούν σε ξένα λιμάνια.

Ετσι, λοιπόν, σήμερα και για το μέλλον, η εθνική μας οικονομία έχει απόλυτη ανάγκη δημιουργίας και τρίτου εμπορικού – διαμετακομιστικού και αποταμιευτικού λιμανιού στην πατρίδα μας. Και είναι αδιανόητο και αδικαιολόγητο η Γεν. Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ να αγνοεί ότι στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας έχει κατασκευαστεί με χρήματα του δημόσιου προϋπολογισμού ένα λιμάνι, δώρο της φύσεως, κατάλληλο και έτοιμο να γίνει, με τροποποίηση του 133/1990 Π.Δ., το τρίτο Διαμετακομιστικό Κέντρο της χώρας, όπου σήμερα και στο μέλλον, θα είναι δυνατή η ικανοποίηση των αναγκών της Κίνας και των χωρών της Απω και Μέσης Ανατολής για αποθήκευση, αποταμίευση και διαμετακόμιση των εμπορευματοκιβωτίων των.

Αλλαγές

Με τη δημιουργία του τρίτου Διαμετακομιστικού Κέντρου της Ελλάδας στο λιμάνι του Πλατυγιαλιού Αιτωλοακαρνανίας, αφού ιδρυθεί και στο λιμάνι αυτό ελεύθερη Εμπορική, Αποταμιευτική και Διαμετακομιστική Ζώνη, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με τροποποίηση του Π.Δ. 133/1990 (ΦΕΚ Α 54/1990) θα επέλθουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1. Θα αξιοποιηθεί σπουδαιότατος παραγωγικός πλούτος στην Αιτωλοακαρνανία και θα πιάσουν τόπο οι μέχρι τώρα διατεθείσες από τους δημόσιους προϋπολογισμούς και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Πιστώσεις.

2. Θα δημιουργηθούν σε συντομότατο χρόνο τουλάχιστον 2.000 θέσεις εργασίας.

3. Θα εξαφανιστούν η αγωνία και ανησυχία των κατοίκων της περιοχής ότι στους χώρους, πέριξ του λιμανιού, θα γίνουν χώροι αποθέσεως, αποθηκεύσεως και επεξεργασίας των στερεών, τοξικών και μη, αποβλήτων της Ευρώπης.

4. Θα προστεθεί, ευθύς αμέσως, δεκαπλάσια τουλάχιστον αξία σε όλους τους χώρους της περιοχής του Πλατυγιαλιού.

5. Θα πολλαπλασιαστεί τουλάχιστον στο δεκαπλάσιο η τιμή των μετοχών των μέχρι σήμερα επενδυτών στη ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλιού.

6. Θα υπάρξει λύση στο αδιέξοδο στα λιμάνια Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και θα ικανοποιηθεί η ανάγκη της εθνικής μας οικονομίας να εξυπηρετηθούν τα αιτήματα της Κίνας και των χωρών της Απω και Μέσης Ανατολής για αποθήκευση, αποταμίευση και διαμετακόμιση στα λιμάνια της Μεσογείου, των εμπορευματοκιβωτίων των.

7. Θα καταστεί δυνατή, με συμφωνία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ A.E.) και της εταιρείας που είναι φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλιού Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 9 του N. 2971/2001 (ΦΕΚΑ 285/2001), η ελεύθερη εμπορική, αποταμιευτική και διαμετακομιστική ζώνη στο λιμάνι του Πλατυγιαλιού να χρησιμοποιηθεί σαν βοηθητική της ελεύθερης ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, για την υπερβάλλουσα κίνηση που θα έχει, δίνοντας έτσι διέξοδο σε πιεστικά αιτήματα των ναυτιλιακών εταιρειών.

8. Δεν θα υπάρξει καμία ανάγκη να αποχωρήσει από τον Πειραιά η Mediterranean Shipping Company (MSC) και όλες οι εταιρείες ή όμιλοι εταιρειών διαμετακομίσεως εμπορευματοκιβωτίων θα έχουν τη δυνατότητα ικανοποιήσεως των αναγκών των στα τρία διαμετακομιστικά κέντρα της Ελλάδος που θα είναι μεγάλης αποδόσεως και χαμηλού κόστους, σε σύγκριση με τα άλλα της Μεσογείου.

* Ο κ. Δημ. N. Μανιώτης είναι πρώην διευθυντής ΟΛΠ και ειδ. σύμβουλος του YEN σε θέματα Λιμένων.