ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατασκευές – βιομηχανία «έριξαν» το οικονομικό κλίμα

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος διαπιστώνει ο ΙΟΒΕ τον Οκτώβριο, ύστερα από μια μακρά περίοδο ανόδου. Σύμφωνα με τα εποχικώς εξομαλυμένα στοιχεία, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος μειώθηκε στις 107,9 μονάδες και οφείλεται ουσιαστικά στη μείωση του Δείκτη Προσδοκιών στις Κατασκευές, ενώ οριακά περιορίζεται και ο σχετικός δείκτης στη Βιομηχανία. Αντίθετα οι θετικότερες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Υπηρεσιών και ο περιορισμός των αρνητικών προβλέψεων στην έρευνα των καταναλωτών συνέβαλαν θετικά στην πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος.

Αναλυτικά οι εκτιμήσεις ανά κλάδο είναι οι εξής:

-Βιομηχανία: Πιθανή διόγκωση των αποθεμάτων επιβαρύνει το κλίμα. Τον Οκτώβριο, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία περιορίζεται σημαντικά έναντι της υψηλής επίδοσης του προηγούμενου μήνα. Η μείωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην ενδεχόμενη διόγκωση των αποθεμάτων, ενώ οριακά μετριοπαθέστερες είναι οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς μήνες. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τα επίπεδα παραγγελιών παραμένουν θετικές και δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά έναντι του Σεπτεμβρίου.

– Κατασκευές: Ανακοπή της ανόδου. Η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στις μετριοπαθέστερες προβλέψεις των επιχειρήσεων για την εξέλιξη της απασχόλησης τους προσεχείς μήνες. Αντίθετα, ευνοϊκότερες είναι οι εκτιμήσεις για το επίπεδο του προγράμματος εργασιών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι διατηρείται υψηλό το ποσοστό αυτών που εκτιμά ότι η χαμηλή ζήτηση (21%) αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο στην ομαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια χρηματοδότησης (23%), ενώ αυξάνεται σε 22% το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν προβλήματα που εντάσσονται στην κατηγορία «λοιποί παράγοντες» και σχετίζονται κυρίως με θέματα γραφειοκρατίας και θεσμικού πλαισίου.

– Λιανικό εμπόριο: Σχετική σταθερότητα και προσδοκίες ανόδου των πωλήσεων. Τον Οκτώβριο, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο μειώνεται στις 125 μονάδες έναντι 126 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Η μικρή πτώση του δείκτη οφείλεται στις δυσμενέστερες εκτιμήσεις για τα αποθέματα, ενώ οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις είναι εντονότερα θετικές.

– Υπηρεσίες: Ελαφρά ισχυροποίηση της ανόδου του προηγούμενου μήνα. Θετικό στοιχείο για το κλίμα που επικρατεί στον κλάδο είναι, εξάλλου, η αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα διεξάγεται απρόσκοπτα (56%). Εντούτοις, η ανεπάρκεια ζήτησης συνεχίζει να αποτελεί τον βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας, σύμφωνα με το 17% των επιχειρήσεων (15% τον Σεπτέμβριο), παράμετρος που ενδεχομένως συνδέεται με τις μετριοπαθέστερες προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης το προσεχές τρίμηνο.