ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο των ελέγχων οι ηλεκτρονικές δηλώσεις της τελευταίας τριετίας

Δειγματοληπτικούς ελέγχους σε μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους την τελευταία τριετία ξεκινάει το υπουργείο Οικονομικών. Βασικό κριτήριο είναι οι δαπάνες που δήλωσαν οι φορολογούμενοι, με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ή την αύξηση της επιστροφής φόρου. Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αν. Μπέζα, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2003, 2004 και 2005 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά (μέσω Διαδικτύου) θα υπαχθούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο οι εξής δηλώσεις, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α. Σε περίπτωση χρεωστικού φόρου. Η απόκλιση πέραν του 40% στη διαφορά μεταξύ φόρων που προκύπτουν από το εισόδημα κάθε φορολογούμενου, με τους φόρους που προκύπτουν χωρίς τις εκπτώσεις, καθιστά τον φορολογούμενο «ύποπτο» φοροδιαφυγής και εντάσσεται στο δείγμα ελέγχων της εφορίας.

β. Σε περίπτωση πιστωτικού φόρου. Οσοι φορολογούμενοι είχαν επιστροφή φόρου μεγαλύτερη κατά 270% και πλέον από την επιστροφή που θα είχαν εφόσον δεν υπολόγιζαν φορολογικές εκπτώσεις και μειώσεις θα υπαχθούν στο δείγμα και θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

γ. Οι φορολογούμενοι που είχαν επιστροφή 500 ευρώ και άνω αυτομάτως θα επιλέγονται από την εφορία για έλεγχο. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα ισχύσουν σε ατομικό εισόδημα και όχι σε επίπεδο οικογενειακής δήλωσης.

Από στοιχεία της Γενικής Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων προκύπτει ότι τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ηλεκτρονικών δηλώσεων TAXISnet εμφανίζονται, κατά μέσο όρο και ως προς τις απόλυτες τιμές, υψηλότερα (11,3%) από τα εμφανιζόμενα στις χειρόγραφες δηλώσεις.

Στο μεταξύ, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα διενεργήσει διπλάσιους ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που δηλώθηκαν για τα εισοδήματα του 2005 ήταν ειλικρινή.