ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχή διαλόγου για ευελιξία στην αγορά εργασίας

Την προσεχή Τρίτη, στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, ο αρμόδιος υπουργός θα θέσει υπόψη των κοινωνικών εταίρων τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την έναρξη διαλόγου που θα καταλήξει στον εκσυγχρονισμό της εργατικού δικαίου, βάσει της Πράσινης Βίβλου που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κεφάλαιο το οποίο θα αποτελέσει τη θεσμική βάση για τη διαδικασία μεγαλύτερης ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity).

Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων σε αυτή τη διαδικασία που θα επιχειρήσει να καλύψει θεσμικά την ποικιλία των ατύπων μορφών απασχόλησης έδωσε χθες ο κ. Τσιτουρίδης, κατά την παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας του κ. K. Αγραπιδά, στελέχους του υπουργείου. «H μόνη ρεαλιστική, ορθολογική και κοινωνικά αποδεκτή εξέλιξη της εργατικής νομοθεσίας είναι προς την κατεύθυνση εκείνη που θα επιζητεί και θα πετυχαίνει την ισορροπία μεταξύ των αναγκών των εργοδοτών, των εργαζομένων και της ανάγκης για διατήρηση της κοινωνικής συνοχής», σημείωσε ο κ. Τσιτουρίδης, δίδοντας ένα πρώτο, έστω και ρητορικό, στίγμα των προθέσεών του. Χαρακτήρισε «επιβεβλημένη την προώθηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας», επισημαίνοντας παράλληλα «τον κίνδυνο, ένα μέρος του εργατικού δυναμικού να παγιδευτεί σε μια διαδοχή βραχυπρόθεσμων θέσεων εργασίας χαμηλής ποιότητας με ανεπαρκή κοινωνική προστασία».

«Ναι στην ευελιξία και στην κινητικότητα αλλά με εθνικές κοινωνικές συμφωνίες», είπε, ο κ. Χρ. Πολυζωγόπουλος, τέως πρόεδρος της ΓΣΕΕ και μέλος του Ε.Σ. του ΠΑΣΟΚ.

Πάντως, στην Ελλάδα τα επίσημα στοιχεία δεν αποτυπώνουν πλήρως την έκταση των άτυπων μορφών απασχόλησης, πέραν της καταγραφόμενης ανοδικής τάσης στην προσωρινή απασχόληση. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εκθεση για την απασχόληση το 2005) αποκαλύπτουν ένα απρόβλεπτα υψηλό ποσοστό νυχτερινής και κυριακάτικης εργασίας. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκη έρευνα, οι Ελληνες εμφανίζονται να εργάζονται περιστασιακά τις Κυριακές σε ποσοστό που προσεγγίζει το 15%.

O συνολικός αριθμός των προσωρινά απασχολουμένων μέσω των Ιδιωτικών γραφείων εργασίας αλλά και των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης ανήλθε, το 2004, σε 11. 779 άτομα. Ωστόσο, όπως εκτιμά στη μελέτη του και ο κ. Αγραπιδάς, τα επίσημα στοιχεία υποεκτιμούν την πραγματικότητα. Τούτο συμβαίνει διότι δεν καταγράφονται οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες μέσω τρίτων, με τη μορφή σύμβασης. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, την οποία προλόγισε ο καθηγητής του Παντείου κ. Θ. Σακελλαρόπουλος, ο αριθμός των προσωρινά απασχολουμένων βρίσκεται ανάμεσα στις ηλικίες 19 – 35 ετών με τη μεγάλη πλειοψηφία να συγκεντρώνεται γύρω από τις ηλικίες 24 – 25 ετών. Πάντως, και από τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται ότι πάνω από το 50% των εργαζομένων που απασχολούνται προσωρινά ήταν άνεργοι, ενώ ποσοστό 63,25% των εργαζομένων προέρχεται από τη μέση και τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.