ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ξένες επενδύσεις τροφοδοτούν την ισχυρή ανάπτυξη

Ισχυρή ανάπτυξη 4% με επενδύσεις αυξανόμενες με ρυθμούς πάνω του 10% και μείωση της ανεργίας στο 6,5%, προβλέπει το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2006-2009) που αποστέλλεται στην Κομισιόν στις 22 Δεκεμβρίου.

Αντιμετωπίζει με επιτυχία διατείνονται οι συντάκτες του το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας από μια παθητική κατάσταση καταναλωτή στη θέση του παραγωγού προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα Σταθερότητας

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα προβλέπει έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς πλέον του 4%, αλλά και σταθερή αποκλιμάκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, καθώς και του τεράστιου χρέους.

Σημαντική παράμετρος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων και ειδικότερα το σκέλος εκείνο που αφορά προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου καταγράφηκε έκρηξη στις εισροές ξένων άμεσων επενδυτικών κεφαλαίων, που ανήλθαν στα 3,71 δισ. ευρώ. Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια, ενώ οι αρμόδιοι προβλέπουν ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησής τους στο επισκοπούμενο διάστημα θα ξεπεράσει το 10%. Ως δείγμα της καλής επενδυτικής πορείας προβάλλονται η αύξηση των επενδύσεων σε εξοπλισμούς, οι βιομηχανικές παραγγελίες, αλλά και ο τζίρος της μεταποίησης.

Με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλει στις Βρυξέλλες το υπουργείο Οικονομίας η ανάπτυξη (ΑΕΠ) θα αυξηθεί το 2006 με ρυθμό 4%, το 2007 με 3,9%, το 2008 με 4% και το 2009 με 4,1%.

Για το έλλειμμα του προϋπολογισμού το Πρόγραμμα προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 2,6% το 2006, στο 2,4% το 2007, στο 1,8% το 2008 και στο 1,2% το 2009.

Για τον πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,2% το 2006, στο 3% το 2007, στο 2,8% το 2008 και στο 2,6% το 2009.

Για το δημόσιο χρέος, η εκτίμηση είναι από το 104,1%το 2006 θα βρεθεί στο 100,1% το 2007, στο 95,9% το 2008 και στο 91,3% το 2009. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 9,2% το 2006, στο 8,2% το 2007, στο 7,4% το 2008 και στο 6,5% το 2009. Βάση της ανάπτυξης εκτιμάται ότι είναι το καλό επιχειρηματικό κλίμα, που υποβοηθείται από την εφαρμοζόμενη σταδιακά νομοθεσία.

Προωθητικοί παράγοντες είναι το φορολογικό (με τη μείωση των συντελεστών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), αλλά και ο νέος αναπτυξιακός που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Ρόλο πρωτεύοντα παίζει και το μήνυμα που εκπέμπεται με σταθερότητα, περί αλλαγής του κλίματος στη χώρα.

Συμπράξεις

Για τα έτη 2008 και 2009, παρατηρούν οι αρμόδιοι, περιμένουν πολλά από τη δράση των Συμπράξεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που ήδη έχουν ξεκινήσει με 200 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμα και άλλα 600 εκατ. ευρώ, που σύντομα θα συμβασιοποιηθούν.

Τροφοδότες της ανάπτυξης θεωρούνται επίσης και οι πόροι του Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ. Από το Γ΄ ΚΠΣ οι πόροι προς απορρόφηση μέχρι τη λήξη του (στο τέλος του 2008) είναι 16,1 δισ. ευρώ. Ενώ άλλα 32 δισ. ευρώ (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) είναι οι πόροι που κομίζει στην Ελλάδα το Δ΄ ΚΠΣ στην περίοδο 2007-2013.