ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Λιμάνια

Σε σταδιακή βελτίωση της αγοράς, εντός των επόμενων ημερών, προσβλέπουν παράγοντες της αγοράς αλλά και εκπρόσωποι του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) καθώς η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων άρχισε να ομαλοποιείται.