ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνονται οι συντάξεις του ΟΓΑ από το νέο έτος

Την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της κυβέρνησης για το ύψος της σύνταξης του ΟΓΑ, αλλά και την υπαγωγή των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης της Αγροτικής Τράπεζας στο ΙΚΑ, προβλέπει τροπολογία των υπουργείων Οικονομίας και Απασχόλησης που κατατέθηκε χθες το απόγευμα στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, που αριθμούν πάνω από 750.000 άτομα, η κυβέρνηση σπεύδει να υλοποιήσει νομοθετικά τη δέσμευσή της, εκπέμποντας παράλληλα και το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν από το τέλος της τετραετίας. Προβλέπεται ότι η συνολική αύξηση των 102,25 ευρώ, προκειμένου η βασική αγροτική σύνταξη να διαμορφωθεί από τα 227,75 ευρώ σήμερα στα 330 ευρώ, θα δοθεί σε δύο δόσεις: 50 ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2007 και 52,25 ευρώ από την 1/1/2008. Ως αποτέλεσμα, η αγροτική σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 277,75 ευρώ το 2007 και στα 330 ευρώ από το 2008.

Για τα ταμεία της ΑΤΕ

Λύση επιδιώκεται και για τα ελλειμματικά ταμεία της Αγροτικής Τράπεζας. Τόσο ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ όσο και ο Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης της τράπεζας υπάγονται, υποχρεωτικώς, από την 1η Ιανουαρίου 2007 στο ΙΚΑ και στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), αντίστοιχα. Η Αγροτική θα πρέπει να καταβάλλει, για την ένταξη της κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ, το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση και για 15 χρόνια συνολικά από την ένταξη και συνολικά 420 εκατομμύρια. Η ΟΤΟΕ, πάντως, υπολογίζει το αναλογιστικό έλλειμμα του ταμείου σε περισσότερα από 650 εκατομμύρια.

Οι εισφορές των εργαζομένων για κύρια ασφάλιση περιορίζονται άμεσα, από την 1η Ιανουαρίου 2007, από 25% σήμερα στο 6,67% που προβλέπεται για το ΙΚΑ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές της τράπεζας θα περιορισθούν ισόποσα από το 25% σήμερα στο 13,33% του ΙΚΑ σε διάστημα πέντε ετών.

Για την επικουρική ασφάλιση προβλέπεται ότι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της τράπεζας υπάγονται στο ΕΤΑΤ και στο επικουρικό του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) αντίστοιχα. Σύμφωνα με την τροπολογία, η επιβάρυνση των δύο ταμείων θα καλυφθεί από την εισφορά της τράπεζας, που υπολογίζεται συνολικά στα 380 εκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών 280 εκατομμύρια θα καταβληθούν από την Αγροτική τον Ιανουάριο του 2007 ενώ τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια σε 10 ετήσιες δόσεις. Ως αντιπαροχή στην τράπεζα δίδεται η εντός τριών ετών μείωση της εισφοράς για την επικούρηση από 9% σήμερα σε 7,5%. Συνολικά, η Αγροτική αναμένεται να επωφεληθεί από αθροιστική μείωση του κόστους ασφάλισης, που φθάνει το 15% της μεικτής μισθοδοσίας.