ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν βλέπει «φούσκα» στα ακίνητα η Εθνική

Διατήρηση των υψηλών τιμών στην ελληνική αγορά ακινήτων, παρά την αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς, προβλέπει σε ανάλυσή της η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, η ελληνική αγορά κατοικιών θα παραμείνει μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας υποστηριζόμενη, μεταξύ άλλων, από τις δημογραφικές εξελίξεις. Η συνολική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, τόσο μέσω της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότητας όσο και μέσω των επιδράσεων των περιουσιακών αποτιμήσεων στην κατανάλωση, εκτιμάται στο 0,8 της ποσοστιαίας μονάδας, κατά την επόμενη διετία, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερη από το εκτιμώμενο ποσοστό για την Ευρωζώνη (0,4% κατά την τελευταία εξαετία). Η αγορά κατοικιών συνιστά διαχρονικά κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας περίπου 1,3 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά την περίοδο 2000-2005. Η επίδραση αυτή πραγματοποιείται κυρίως μέσω δύο διαύλων:

– Της επένδυσης σε κατοικίες και

– Του αποτελέσματος μεταβολής της αξίας της ακίνητης περιουσίας στην καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών.