ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Επιλεκτικά θα αυξήσουν τα επιτόκια οι τράπεζες

Η γνωστή τακτική της επιλεκτικής μετακύλισης της αύξησης των επιτοκίων ανάλογα με την πολιτική που έχει η κάθε τράπεζα, θα κυριαρχήσει, ως αντίδραση από την πλευρά των εμπορικών τραπεζών στη νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Οι Τούρκοι θέλουν να «ντύσουν» την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας

Οι τουρκικές εταιρείες Ipekyol, Mavi, Κotoκαι Ιnci, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, προσπαθούν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Συμφωνα με τον πρόεδρο της Ipekyol, η εταιρεία αναμένεται να επιτύχει πωλήσεις 2 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, από τα δύο καταστήματα που λειτουργεί στο The Μall.

Υψηλές προσδοκίες για τις μετοχές

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα προσφέρουν και το 2007 μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με άλλα επενδυτικά προϊόντα. Τη μεγαλύτερη άνοδο στην Ε.Ε., 28,8%, κατέγραψε ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου της Μαδρίτης.