ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαίος φόρος κάθε χρόνο, για τα ακίνητα

Την εφαρμογή ενός ενιαίου φόρου στα ακίνητα σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ο οποίος θα επιβάλλεται κάθε χρόνο πάνω στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων με βάση την αντικειμενική αξία.

Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε πέρυσι απ’ όλους τους φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητο να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο Ε9 προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για την επιβολή του φόρου. Σήμερα το ελληνικό Δημόσιο εισπράττει από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών περί το ένα δισ. ευρώ χωρίς ωστόσο να υπολογίζονται οι φόροι και τέλη που εισπράττονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με την επιβολή του ενιαίου φόρου υπολογίζεται ότι το Δημόσιο θα εισπράξει επιπλέον 1-1,5 δισ. ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου για την εφαρμογή ενιαίου φόρου στα ακίνητα καταργώντας ή συγχωνεύοντας δεκάδες φόρους που επιβάλλονται σήμερα.

Οι φόροι που θα συγχωνευθούν είναι ο ΦΜΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Επίσης, στο νέο φόρο θα ενσωματωθούν ο συμπληρωματικός φόρος στα εισοδήματα από ακίνητα, ο φόρος ιδιοκατοίκησης και ενδεχομένως διάφοροι άλλοι φόροι που επιβάλλονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης, οι υπηρεσίες του υπουργείου εισηγούνται την ένταξη στον ενιαίο φόρο και άλλων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου η φορολόγηση της περιουσίας να γίνει ευρύτερη, δικαιότερη και να περιορισθούν οι στρεβλώσεις που δημιουργεί η επιλεκτική επιβολή.

Ο ενιαίος φόρος θα επιβάλλεται με σχετικά χαμηλό συντελεστή έτσι ώστε η φορολογική υποχρέωση να καλύπτεται από το εισόδημα του φορολογούμενου και να μην τον αναγκάζει να πληρώσει το φόρο από την περιουσία, γεγονός που θα τον οδηγούσε σε ρευστοποίηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα προβλεφθούν και αφορολόγητα ποσά ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας ή τα εισοδήματα των ιδιοκτητών.

Ο νέος φόρος σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου, θα προσδιορίζεται βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και οι φορολογούμενοι θα καλούνται να πληρώσουν κάθε έτος μαζί με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης φόρο που θα ισούται με το 0,25% της αξίας του ακινήτου, ανάλογα πάντα με την αξία του ακινήτου και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Δεν αποκλείεται ο ανωτέρω συντελεστής να τροποποιείται ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο.

Για τα αγροτικά, βιομηχανικά, εμπορικά και γενικότερα τα επαγγελματικά ακίνητα ο φορολογικός συντελεστής που θα ισχύσει θα είναι της τάξεως του 0,05%.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να μπορέσει να κινηθεί η κτηματαγορά και να αμβλυνθούν οι μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις που αναγκάζουν τους μεγάλους ξένους επενδυτές να μην επενδύουν σε ακίνητα στην Ελλάδα, αλλά και να περιορισθεί η φοροδιαφυγή που παρατηρείται.

Από τον ενιαίο φόρο θα εξαιρεθούν αρκετές κατηγορίες ακινήτων όπως επίσης και το ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, θα απαλλαγούν διάφορα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα ξένα κράτη για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως πρεσβείες και προξενεία. Παράλληλα, θα εξαιρεθούν βιομηχανικά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που το κράτος επιθυμεί να ενισχύσει καθώς και τα διατηρητέα.

Ο ενιαίος φόρος σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες θα συνδέεται με το φόρο εισοδήματος για λόγους ελεγκτικούς και διαχειριστικούς. Τα σημεία διασύνδεσης των δύο αυτών φόρων είναι η υποβολή κοινής δήλωσης που θα περιλαμβάνει στοιχεία και για τους δύο φόρους. H υποβολή κοινής δήλωσης επιτρέπει στη φορολογούσα αρχή να έχει εύκολα και στο ίδιο έντυπο πληροφορίες όχι μόνο για την εισοδηματική κατάσταση του φορολογούμενου αλλά και για την ακίνητη περιουσία. Με τον τρόπο αυτό οι δύο φόροι γίνονται αλληλοελεγχόμενοι. Σημειώνεται ότι σήμερα περί το 1.000.000 φορολογούμενοι περίπου είναι υπόχρεοι στο ΦΜΑΠ και δεν υποβάλλουν δήλωση.

Οι 30 φόροι που βαρύνουν τα ακίνητα στην Ελλάδα είναι οι εξής:

α) Φόροι Δημοσίου επί του εισοδήματος

1. Φόρος εισοδήματος μισθωμάτων 5%-45%

2. Χαρτόσημο – ΟΓΑ 3,6% (καταργείται από 1-1-2008)

3. Συμπληρωματικός φόρος μισθωμάτων 1,5%

4. Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος κατοικιών εμβαδού άνω των 300 τ.μ. 3%.

5. Φόρος ιδιοκατοίκησης (απαλλάσσονται κατοικίες μέχρι 150 τ.μ.) τεκμ. 3,5%.

6. Φόρος ιδιοχρησιμοποιήσεως επαγγελματικής στέγης και β΄ κατοικίας.

β) Φόροι Δημοσίου επί του κεφαλαίου

7. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (καταργείται σταδιακά).

8. Φόρος ανταλλαγής (και συνένωσης οικοπέδων) 5,5%.

9. Φόρος διανομής ακινήτων 2,75%

10. Φόρος χρησικτησίας 11%-13%.

11. Φόρος κληρονομιάς.

12. Φόρος δωρεάς.

13. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ετήσιος 0,3%-0,8%.

14. Φόρος αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων επιχειρήσεων 5% για γη, 8% για κτίρια.

15. Εισφορά υπεραξίας ακινήτων.

γ) Φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ OTA και τρίτων

16. Τέλος ακίνητης περιουσίας ετήσιος 0,25-0,35‰ (πρόστιμο 200%).

17. Τέλη καθαριότητας φωτισμού. Καθορίζονται ελεύθερα από τους OTA.

18. Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Καθορίζεται από τους OTA.

19. Δυνητικά δημοτικά τέλη. Καθορίζονται ελεύθερα από τα δημοτικά – κοινοτικά συμβούλια.

20. Τέλος αποχετεύσεως (σύνδεσης-χρήσης). Καθορίζεται ελεύθερα από τους OTA ή τις ΔΕΚΟ.

21. Εισφορά σε γη και χρήμα κατά την ένταξη στα νέα σχέδια.

22. Τέλος υπέρ ταμείου νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων 0,9%.

23. Τέλος μεταγραφής υπέρ ταμείου νομικών 1,024%.

24. Νέα τέλη μεταγραφής συμβολαίων 4,5-7,5‰.

25. Τέλη εγγραφής ακινήτων στο εθνικό κτηματολόγιο.

26. Τέλη αναπλάσεως υποβαθμισμένων περιοχών υπέρ ΔΕΠΟΣ (ν. 2508/97).

δ) Φόροι, τέλη και εισφορές κατά την ανοικοδόμηση

27. Τέλη και εισφορές κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών (και εισφορά γκαράζ).

28. Δημοτικά τέλη κατάληψης πεζοδρομίου κατά την ανοικοδόμηση.

29. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

30. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ-ΤΕΑΕΔΞΕ κ.λπ. επί τεκμ. ημερομισθίου 86,25%.