ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπαίνουν σε… λογαριασμό οι ειδικοί λογαριασμοί

Σε 88 δισ. ευρώ προβλέπεται να φτάσουν οι δαπάνες φέτος. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρο Δούκα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους 4,2 δισ. ευρώ περίπου που χρηματοδοτούνται από τους λεγόμενους ενδιάμεσους «ειδικούς λογαριασμούς εντός προϋπολογισμού».

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους λογαριασμούς «εκτός προϋπολογισμού» θα είναι το 2007 της τάξης των 2,7 δισ. Αφορούν ερευνητικά κέντρα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΕΛΚΕΑ των ΔΥΠΕ, λογαριασμούς «Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» για κάθε νομό, του ΟΠΑΠ για την ενίσχυση του αθλητισμού, για το «πράσινο ταμείο ΕΤΕΡΠΣ» και για την πληρωμή κάποιων επιδομάτων υπαλλήλων του ΠΕΧΩΔΕ (κυρίως στη ΓΔΔΕ), λογαριασμό «προστασίας φορτοεκφορτωτών και λιμενεργατών», ΛΑΦΚΑ, λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων, λογαριασμό «για τη μεταφορά καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας», λογαριασμό «μέτρων και σταθμών», λογαριασμό «άμισθων προξενείων», λογαριασμό «ταμείου λαϊκών αγορών», λογαριασμό «αρωγής ορφανών τέκνων προσωπικού υπουργείου Δημ. Τάξης», λογαριασμό «κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης», «ειδικό λογαριασμό Βουλής», λογαριασμό «εισφορών για την αρωγή των σεισμοπλήκτων» κ. λπ.

«Σκοπεύουμε», υπογράμμισε ο κ. Δούκας, «με τη δημιουργία του νέου Σώματος Δημοσιονομικών Ελεγκτών, από τους πρώτους ελέγχους που θα γίνουν να αφορούν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς, ώστε να δούμε πώς μπορούμε από αυτό το καθεστώς να τους εντάξουμε στον Τακτικό Προϋπολογισμό».