ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέα φορολογική βάση τα εταιρικά αποθεματικά

Το 2007 αναμένεται να θεσπιστεί νέο πλαίσιο για τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών, όπου θα εξεταστούν από μηδενική βάση οι «ανάγκες» των επιχειρήσεων που προχωρούν σε επενδύσεις. Επίσης, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, μελετάται η μείωση του φόρου συναλλαγών στο Χ. Α. από 1,5 τοις χιλίοις σε 1,25 τοις χιλίοις το 2007, ενώ δεν αποκλείεται το 2008 η κατάργησή του. Επίσης, από τον Ιανουάριο ο ελεγκτικός μηχανισμός θα ξεκινήσει ελέγχους σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες είχαν υπαχθεί στο σύστημα της αυτοπεραίωσης για τη χρήση του 2006.