ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρυθμός αύξησης 4,2% στην αγορά πληροφορικής φέτος

Θετικές προβλέψεις για την πορεία εσόδων των εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνονται στην πρώτη αναλυτική μελέτη του κλάδου που παρουσίασε χθες το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η μελέτη περιλαμβάνει, πάντως, και αρκετά δυσάρεστα, ποιοτικά, στοιχεία για τις εγχώριες εταιρείες πληροφορικής, όπως το μικρό μέγεθος των εταιρειών, η ενασχόληση με δραστηριότητες χαμηλού περιθωρίου κέρδους και η εξαιρετικά περιορισμένη εξαγωγική παρουσία.

Πάντως, με βάση το μοντέλο του Παρατηρητηρίου, η αγορά πληροφορικής θα κινηθεί φέτος με ρυθμό αύξησης περί το 4,2% και του χρόνου με 6%, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τον τομέα τηλεπικοινωνιών είναι 4,5% και 5%, αντίστοιχα. Τα συνολικά έσοδα των περίπου 1.900 επιχειρήσεων που κινούνται στους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα προσέγγισαν τα 18,9 δισ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας μείωση 2% σε σύγκριση με το 2004. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή αγορά κινείται με ρυθμό ανάπτυξης 3,5%, με κύριο μοχλό τις υπηρεσίες πληροφορικής και το λογισμικό και κύριο άξονα τις λύσεις που αναπτύσσονται γύρω από τις ευρυζωνικές υποδομές. Την ίδια στιγμή περιορίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς εξοπλισμού, κυρίως εξαιτίας του πολέμου τιμών που έχει συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους κοντά στο 1%.

Λογισμικό – Υπηρεσίες

Τα δομικά προβλήματα της εγχώριας αγοράς πληροφορικής αναδεικνύονται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εταιρειών (49%) δραστηριοποιείται στην εμπορία εξοπλισμού, ενώ είναι εξαιρετικά περιορισμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στο λογισμικό (μόλις 2%) και τις υπηρεσίες (6,2%). Πάντως, οι δύο τελευταίες κατηγορίες εταιρειών είναι αυτές που παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, ενδεικτικό του κατακερματισμού του κλάδου είναι το γεγονός ότι καμία εταιρεία πληροφορικής δεν περιλαμβάνεται στις πέντε μεγαλύτερες του τομέα ΤΠΕ. Οι πέντε πρώτοι προέρχονται από τις τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ, Vodafone, Cosmote, TIM και Γερμανός) και αποτελούν το 40% της συνολικής αγοράς ΤΠΕ.

Οσο για τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, η συντριπτική πλειοψηφία (65%) προέρχεται από τις επιχειρήσεις, το 25% από τους τελικούς καταναλωτές και μόλις το 10% από το Δημόσιο. Ομως, οι επενδύσεις του Δημοσίου (που δυστυχώς καθυστερούν επί χρόνια εξαιτίας γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και απουσίας πολιτικής βούλησης) λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στην αγορά. Τα νοικοκυριά εκτιμάται ότι ξόδεψαν πέρυσι περί τα 4,3 δισ. ευρώ για προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας, με τη μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Πάντως, ενώ το 1998 – 99 κάθε νοικοκυριό δαπανούσε περί τα 62 ευρώ μηνιαίως για τεχνολογικές υπηρεσίες ή προϊόντα, σήμερα δαπανά περί τα 101,5 ευρώ.