ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρότερες αυξήσεις στα στελέχη

Οριακά χαμηλότερα θα είναι οι αυξήσεις των αποδοχών των στελεχών επιχειρήσεων το 2007 στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ετήσια Ερευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG, ο μέσος όρος των αυξήσεων εκτιμάται σε 5,4% έναντι 5,7% το 2006. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις του δείγματος (ποσοστό 49%) εκδήλωσε την πρόθεση να προβεί σε αύξηση προσωπικού μέσα στο έτος που διανύουμε. Το στοιχείο αυτό συνηγορεί ενδεχομένως στην τόνωση της απασχόλησης για το 2007.