ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Φρένο στην αφαίμαξη των αδρανών λογαριασμών

Η Τράπεζα της Ελλάδος βάζει τέλος στο χαράτσι των τραπεζών που επιβαρύνουν τους αδρανείς λογαριασμούς καταθέσεων με διάφορα έξοδα, μετά τις καταγγελίες αποταμιευτών που είδαν το αρχικό τους κεφάλαιο να εξαφανίζεται σταδιακά. Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αποφάσισε ότι δεν θα εισπράττονται έξοδα αδράνειας, στον βαθμό που οδηγούν σε μείωση του κατατεθειμένου κεφαλαίου. Παράλληλα με άλλη απόφαση της επιτροπής αλλάζουν οι κανόνες διαφάνειας στις συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η διάταξη περί μονομερούς μεταβολής των όρων των τραπεζικών συμβάσεων σε ό, τι αφορά την ενημέρωση των συναλλασσομένων. Ουσιαστικές είναι και οι αλλαγές που επέρχονται και αφορούν τη διακίνηση ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος, την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α. Ε. και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εκδότες ακάλυπτων επιταγών, οι οποίες και κωδικοποιήθηκαν.