ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κοπήκαμε» στα κριτήρια της Λισσαβώνας

«Μετεξεταστέα» είναι η Ελλάδα σε ό, τι αφορά την επίτευξη των στόχων που προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) βαθμολόγησε τις 25 χώρες της Ε. Ε. και τις έξι υπό ένταξη βάσει της επίτευξης των κριτηρίων της Συνθήκης. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 23η θέση μεταξύ των 25 χωρών της Ε. Ε., δηλαδή μία θέση χαμηλότερα από το 2004.

Η χώρα μας για άλλη μια φορά απογοητεύει με τις επιδόσεις της, καθώς δεν έχει σημειωθεί καμιά ουσιαστική πρόοδος στο σύνολο των προϋποθέσεων. Στην εφαρμογή της κοινωνίας της πληροφορίας, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση, ενώ από την 20ή θέση και κάτω βρίσκεται στους τομείς της απελευθέρωσης των αγορών, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης.

Μοναδικοί «χειρότεροι» όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας είναι η Ιταλία και η Πολωνία.

Κυρίαρχες στη λίστα είναι οι σκανδιναβικές χώρες με πρώτη τη Δανία, στη δεύτερη θέση τη Φινλανδία και τη Σουηδία να ακολουθεί.

Προκειμένου να αξιολογηθεί πιο αντικειμενικά η μεταρρυθμιστική πορεία και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια της Λισσαβώνας οι οικονομίες των ΗΠΑ και της Ανατολικής Ασίας. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο μέσος όρος για την Ε. Ε. των «25» είναι 4,84 βαθμοί, όταν για τις ΗΠΑ είναι 5,45 και για την Ανατολική Ασία 5,28 βαθμοί. Δηλαδή, προκύπτει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει λιγότερο ανταγωνιστική από την αμερικανική και από αυτήν της Ανατολικής Ασίας.