ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση των επιβαρύνσεων στα δάνεια των τραπεζών

Σε «κρυφές» αυξήσεις στις επιβαρύνσεις των δανείων -κυρίως στα στεγαστικά- προχώρησαν οι τράπεζες μετά την τελευταία αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Ετσι, αυξάνουν το ονομαστικό επιτόκιο που βλέπει ο πελάτης ελάχιστα, αλλά τις επιβαρύνσεις περισσότερο.

Αυτό τουλάχιστον επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, που δείχνουν ότι στη στεγαστική πίστη το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), που αποτυπώνει και το τελικό κόστος που επιβαρύνει το δανειολήπτη, αυξήθηκε τον τελευταίο μήνα με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι το μεσοσταθμικό επιτόκιο χωρίς τις επιβαρύνσεις. Ενδεικτικό του αύξησης του κόστους που πληρώνει τελικώς ο δανειολήπτης του στεγαστικού δανείου είναι ότι ενώ το καθαρό επιτόκιο τον τελευταίο χρόνο για τα νέα δάνεια αυξήθηκε κατά 0,62 μονάδες, από το 4% στο 4,62%, η αύξηση του ΣΕΠΕ είναι αρκετά υψηλότερη και προσεγγίζει μάλιστα τη 1 μονάδα, αφού από το 4,33% έφτασε το 5,31%.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνει η ΤτΕ, δείχνουν ότι η πολιτική κάθε τράπεζας στο θέμα των επιβαρύνσεων υπαγορεύεται από τον ανταγωνισμό. Αρκετές τράπεζες συνεχίζουν τις προωθητικές ενέργειες που ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο και δεν χρεώνουν έξοδα εξέτασης, έγκρισης ή ακόμη και έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου, σε αντίθεση με άλλες που χρεώνουν ακόμη και 1.000 ευρώ ως έξοδα έγκρισης, ενώ ισόποσο είναι και το κόστος του νομικού και τεχνικού ελέγχου.