ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράγωγα ναύλων, νέο επενδυτικό εργαλείο για τη ναυτιλία

Σε σύγχρονο επενδυτικό εργαλείο για τη ναυτιλία εξελίσσονται οι προθεσμιακές αγορές ναύλων ή τα παράγωγα ναύλων (Forward Freight Agreements- FFA) σύμφωνα με τον Βασίλη Καρακουλάκη, στέλεχος του ναυλομεσιτικού οίκου Clarkson στο Λονδίνο. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα προϊόντα, όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν απευθύνονται μόνο στους πλοιοκτήτες και στους ναυλωτές αλλά και σε κάθε άλλο θεσμικό επενδυτή ή ακόμη και ιδιώτη που επιθυμεί να επενδύσει στη ναυτιλία. Εκτιμάται ότι ο συνολικός όγκος συναλλαγών σε αυτά τα παράγωγα θα ανέλθει φέτος στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια! «Τα FFA είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών για την αγορά ή την πώληση μιας συγκεκριμένης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μελλοντική σταθερή ημερομηνία σε μια προσυμφωνημένη τιμή σήμερα», εξηγεί ο Βασίλης Καρακουλάκης και συνεχίζει: «στην ουσία, μέσω των FFA δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες ή εταιρείες άλλου κλάδου να έχουν μια έκθεση στη ναυτιλία».

Κατηγορίες

Τα FFA εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο ανά κατηγορία πλοίων. Ειδικότερα: Στα δεξαμενόπλοια (Tankers FFΑ’ς) η μονάδα μέτρησης των συμβολαίων υπολογίζεται σε πολλαπλάσια των χιλιάδων τόνων φορτίου σε συγκεκριμένες διαδρομές / τύπους πλοίων για μια συγκεκριμένη μελλοντική χρονική περίοδο. «Η τιμή του συμβολαίου εκφράζεται, όπως ακριβώς και στη ναυλογορά των δεξαμενοπλοίων σε σημεία ws (word scale) και η τιμή στην οποία θα κλείσει στο τέλος το συμβόλαιο υπολογίζεται με τη μέση μηνιαία τιμή, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση την καθημερινή τιμή του Baltic International Tankers Route – BITR για κάθε διαδρομή», αναφέρει ο κ. Καρακουλάκης.

Στα πλοία ξηρού φορτίου (Dry FFA’s) η διαφορά που υπάρχει είναι ότι τα συμβόλαια εκφράζονται σε μονάδες ημερών χρονοναύλωσης, καθώς εδώ ο ενδιαφερόμενος αγοράζει και πουλάει ημέρες ναύλωσης αντί ποσότητες φορτίου όπως συμβαίνει στα δεξαμενόπλοια. «Τα FFA μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για τη μείωση της έκθεσης στη μεταβλητότητα των ναύλων, προστασία (hedging) καθώς και ως κερδοσκοπικές – επενδυτικές ευκαιρίες», σημειώνει το στέλεχος της Clarkson.

Η ανάγκη δημιουργίας των FFA, κατά τον κ. Καρακουλάκη, προέκυψε: Πρώτον, από το γεγονός ότι οι πλοιοκτήτες, τα πλοία των οποίων έχουν διαθέσιμη χωρητικότητα, επιθυμούν να προστατευθούν από μια μελλοντική πιθανή πτώση των ναύλων πωλώντας στις τρεχούμενες τιμές τη μελλοντική χωρητικότητά τους. Δεύτερον, οι ναυλωτές (βιομηχανίες, πετρελαϊκές εταιρείες, διυλιστήρια, κ.ά.) θέλουν να προστατευθούν από μια μελλοντική άνοδο των ναύλων για τη μεταφορά των φορτίων τους και επιθυμούν να αντισταθμίσουν τον μελλοντικό κίνδυνο αγοράζοντας, σήμερα, τα παράγωγα.

«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν αφορούν το γενικό ρίσκο στη ναυτιλία αλλά το ρίσκο που εμπεριέχεται σε συγκεκριμένες διαδρομές φορτίων αλλά και των τύπων πλοίων, είτε είναι δεξαμενόπλοια είτε πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου», αναφέρθηκε στην «Κ».

Οι τράπεζες

Οι τράπεζες, κατά τον Βασίλη Καρακουλάκη, φαίνεται ότι περισσότερο από κάθε άλλον κλάδο επενδύουν στη μεταβλητότητα των αγορών. «Σήμερα, η μεταβλητότητα της ναυλαγοράς είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζουν οι αξίες των φορτίων (αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών, σιτηρών, κάρβουνου κ.ά.) που μεταφέρουν τα πλοία. Αυτή, ακριβώς, η μεταβλητότητα αποτελεί πόλο έλξης για τις τράπεζες και τα hedge funds τα οποία προσδοκούν κέρδη επενδύοντας στο trading αυτής της μεταβλητότητας», αναφέρει ο κ. Καρακουλάκης και συμπληρώνει «δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που πολλές τράπεζες συμμετέχουν ήδη στα FFA με εξειδικευμένα τμήματα».