ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώθηκε, αλλά παραμένει χαμηλό το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Αύξηση τριών μονάδων μέσα σε δύο χρόνια καταγράφει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, για να περάσει από 81% του κοινοτικού μέσου όρου το 2004 σε 84% το 2005, εκπεφρασμένο σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), που αποδίδουν καλύτερη εικόνα του πραγματικού βιοτικού επιπέδου του κάθε λαού.

Η βελτίωση αυτή πάντως στην Ελλάδα δεν αποφέρει και συγκριτική βελτίωση της θέσης της χώρας, η οποία παραμένει στον βυθό της Ζώνης Ευρώ, μια θέση από το τέλος μετά την Πορτογαλία, η οποία μάλιστα διολίσθησε στην ίδια περίοδο από το 73% στο 71% του κοινοτικού μέσου όρου, εν μέσω σοβαρών δημοσιονομικών προβλημάτων και αυστηρής λιτότητας. Σε καλύτερη θέση από την Ελλάδα βρίσκεται η Κύπρος, η πλουσιότερη από τα νέα κράτη-μέλη με 89% του κοινοτικού μέσου όρου.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τα στοιχεία αυτά δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η πρόσφατη αναθεώρηση των δημοσίων λογαριασμών και του ΑΕΠ, η αξιολόγηση από τη Eurostat θα ολοκληρωθεί εντός του ερχομένου έτους και μόνον τότε θα αρχίσει να χρησιμοποιείται επισήμως στις κοινοτικές στατιστικές.

Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται ως συνήθως το Λουξεμβούργο, με μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (πάντοτε σε ΜΑΔ) δυόμισι φορές (251%) υψηλότερο του μέσου όρου, ενώ σε μεγάλη απόσταση ακολουθεί η άλλωστε πάμπτωχη Ιρλανδία με 139%. Ακόμα πιο πίσω η πάντοτε εύπορη Ολλανδία με 126%, ακολουθούμενη σε μικρή απόσταση από την Αυστρία και τη Δανία.

Από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της Ενωσης πλουσιότερη παραμένει η Βρετανία με 117%, με δεύτερη τη Γερμανία με 110% και μόλις τρίτη τη Γαλλία με 108%. Ακριβώς στον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται η Ιταλία, ενώ ελάχιστα πιο χαμηλά (98%) η Ισπανία.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, φτωχότερη όλων είναι η Λεττονία με 48% του μέσου όρου, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 50% και τη Λιθουανία με 52%, καταδεικνύοντας έτσι και το μέγα χάσμα πλούτου που χαρακτηρίζει την Ευρώπη των «25» σήμερα.

Ακόμα χειρότερη είναι η θέση των δύο νεοεισερχόμενων (από την 1η Ιανουαρίου) Βουλγαρίας και Ρουμανίας που βρίσκονται στο 33% και 34% του κοινοτικού μέσου όρου αντιστοίχως, ενώ η εγκλωβισμένη στον κοινοτικό προθάλαμο Κροατία φθάνει το 48%.

Δραματική είναι η κατάσταση των δύο άλλων υποψηφίων χωρών, της Τουρκίας που βρίσκεται μόλις στο 28% και της ΠΓΔΜ που με 26% είναι η τελευταία όλων.

Συγκριτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο 150% του κοινοτικού μέσου όρου, η δε Ιαπωνία στο 110%.