ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερη παρακράτηση για το 2007

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν από 1-1-2007 για μισθωτούς και συνταξιούχους μετά τις αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Από το νέο έτος οι μηνιαίες κρατήσεις που γίνονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα είναι λιγότερες εξαιτίας της αύξησης του αφορολογήτου ορίου και της μείωσης των συντελεστών κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Στην περίπτωση που το οικονομικό επιτελείο διατηρούσε την ίδια φορολογική κλίμακα, το σύνολο των φορολογούμενων θα κατέβαλε περισσότερους φόρους στο ελληνικό Δημόσιο. Με τις αλλαγές που επέρχονται, μειώνεται σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση, ενώ ιδιαίτερα ευνοημένοι από τις αλλαγές είναι οι οικογένειες, καθώς και τα μεσαία εισοδήματα. Για παράδειγμα, σε μισθωτό με ανήλικο παιδί και μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 1.250 ευρώ θα παρακρατείται σε μηνιαία βάση το ποσό των 36,69 ευρώ από 46,44 ευρώ, δηλαδή λιγότερα κατά 25,3%.

Με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών καλούνται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας να προσδιορίσουν το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου, αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.

Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Υπολογισμός

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και κάθε είδους συντάξεις θα γίνει σε κάθε περίπτωση με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων (για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το έτος 2007) που προβλέπει τα εξής:

1) Αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας από 11.000 ευρώ σε 12.000 ευρώ.

2) Διεύρυνση του κλιμακίου εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή 30% μέχρι ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ (έναντι 23.000 ευρώ που ισχύει σήμερα) και περαιτέρω μείωση αυτού σε ποσοστό 29% για το έτος 2007.

3) Μείωση του συντελεστή 40%, για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ, σε 39% για το έτος 2007.

4) Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.

Αφορολόγητο ποσό

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας υπολογισμού του φόρου, που από 1-1-2007 θα ανέλθει στα 12.000 ευρώ, αυξάνεται ως εξής:

– Κατά χίλια ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.

– Κατά δύο χιλιάδες ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.

– Κατά δέκα χιλιάδες ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.

– Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.