ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης μετ’ επιδόματος προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

Με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης προκήρυξε διαγωνισμό σύμφωνα με τον οποίο θα δίνεται η δυνατότητα σε, περίπου, 8.000 εποχιακά άνεργους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, αλλά και επιχειρηματίες του κλάδου σε όλη τη χώρα να ενταχθούν σε πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης μετ’ επιδόματος.

Το πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για εργαζόμενους, εποχιακά άνεργους και επιχειρηματίες στον τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεών τους πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου του 2008. Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, θα ανατεθεί σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Τα προτεινόμενα προγράμματα από τα ενδιαφερόμενα ΚΕΚ κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι από 40 έως 120 ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος, πρέπει να καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων για τις ώρες θεωρητικής κατάρτισής τους. Επίσης θα καλύπτονται οι δαπάνες για τη μετακίνηση, διατροφή και διαμονή τους, όταν η κατάρτιση πραγματοποιείται εκτός των ορίων του Δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει η επιχείρηση.

Υποχρεωτικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης είναι η υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, οι εργασιακές σχέσεις και βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε ποσοστό μέχρι 10% στο σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους ενός προγράμματος κατάρτισης.

Η συμπληρωματική εκπαίδευση αφορά τομείς όπως οι: Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πωλήσεις, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Νέες Τεχνολογίες και Ανάπτυξη Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γενικό Μάνατζμεντ και Ανθρώπινες Σχέσεις, Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Λογιστική, Εξυπηρέτηση Πελατών Γνώσεις Πληροφορικής, Εκπαίδευση Προσωπικού Υποδοχής, Οροφοκομία, Τουριστικό Marketing, Περιβάλλον και Τουρισμός, Ανάπτυξη Νέων Τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, Ειδικές εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, Προώθηση-προβολή -επικοινωνία για τουριστικές επιχειρήσεις.