ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο

Ανακοπή στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος παρατηρεί το ΙΟΒΕ, καθώς τον Νοέμβριο μειώθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, ύστερα από σταδιακή άνοδο από τα μέσα του 2005. Αιτίες; Οι αρνητικές προβλέψεις των επιχειρηματιών στον χώρο των κατασκευών και η επιδείνωση των προσδοκιών από τους καταναλωτές. Αντίθετα, αισιοδοξία επικρατεί στις υπηρεσίες.

Βιομηχανία: Περιορίζεται η αισιοδοξία των προβλέψεων. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία από τα μέσα του 2005 κινείται σε σταθερά ανοδική τροχιά, το δίμηνο όμως Οκτωβρίου – Νοεμβρίου η πορεία αυτή φαίνεται να ανακόπτεται και ο δείκτης να περιορίζεται. Τον Νοέμβριο σημειώνεται περαιτέρω πτώση του δείκτη στις 102 μονάδες έναντι 105,3 μονάδων τον Οκτώβριο. Η μείωση του δείκτη οφείλεται στις ασθενέστερες εκτιμήσεις για το επίπεδο ζήτησης και στις μετριοπαθέστερες προβλέψεις για την πορεία της παραγωγής το προσεχές τρίμηνο. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το ύψος των αποθεμάτων δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά έναντι του προηγούμενου μήνα, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να εκτιμά κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Κατασκευές: Λιγότερο αισιόδοξες οι προβλέψεις για την απασχόληση. Υστερα από τη μείωση του Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές τον Οκτώβριο έπειτα από 5 μήνες συνεχούς ανόδου, καταγράφεται περαιτέρω αποδυνάμωση του κλίματος τον Νοέμβριο. Ο δείκτης περιορίζεται στις 106,2 μονάδες και παραμένει οριακά υψηλότερος του μέσου όρου της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου. Η μείωση του δείκτη οφείλεται αποκλειστικά στις δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης τους προσεχείς μήνες. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για το πρόγραμμα εργασιών βελτιώνονται σταδιακά.

Παρά τη βελτίωση αυτή καταγράφεται αισθητή μείωση των μηνών εξασφαλισμένης παραγωγής σε 14.9 έναντι 17.6 τον Οκτώβριο. Ως βασικότερο πρόσκομμα στη δραστηριότητα σημειώνεται η ανεπάρκεια χρηματοδότησης (27%) ενώ το 33% επικαλείται «λοιπούς παράγοντες» που στην πλειονότητά τους σχετίζεται με θέματα γραφειοκρατίας και θεσμικού πλαισίου.

Λιανικό εμπόριο: Ανοδικές αλλά ελαφρά μετριοπαθέστερες προσδοκίες. Τον Νοέμβριο ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο μειώθηκε στις 121,2 μονάδες έναντι 125 μονάδων του Οκτωβρίου, ως αποτέλεσμα των μετριοπαθέστερων εκτιμήσεων και προβλέψεων για την εξέλιξη των πωλήσεων, οι οποίες, ωστόσο, παραμένουν σαφώς ανοδικές.

Υπηρεσίες: Μικρή βελτίωση των εκτιμήσεων. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες αυξάνεται οριακά στις 110,9 μονάδες έναντι 109,6 μονάδων τον Οκτώβριο.

Η άνοδος του δείκτη οφείλεται κυρίως στις θετικότερες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης. Οι εκτιμήσεις για την κατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας το τελευταίο τρίμηνο διατηρήθηκαν έντονα θετικές, ενώ επίσης αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης τους προσεχείς μήνες.

Θετικό στοιχείο για την εξέλιξη του κλάδου αποτελεί το υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων 55% που δηλώνει ότι η δραστηριότητα διεξάγεται απρόσκοπτα, ενώ, αντίθετα, βασικότερο εμπόδιο αποτελεί η ανεπάρκεια ζήτησης (18%).

Αρνητικές οι προσδοκίες των νοικοκυριών

Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών παρά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες κινείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006 σε χαμηλά επίπεδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα έρευνα «Οικονομικής Συγκυρίας» του ΙΟΒΕ για τον Νοέμβριο, οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας φαίνεται να βελτιώνονται σταδιακά αν και ακόμη παραμένουν έντονα αρνητικές με τη διαφορά θετικών – αρνητικών απαντήσεων να προσεγγίζει το -22 έναντι -24 τον προηγούμενο μήνα.

Η αντίστοιχη τιμή για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωζώνης είναι -9 και -7 αντίστοιχα. Επίσης, διευρύνεται το ποσοστό των καταναλωτών που διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική τους κατάσταση τους προσεχείς 12 μήνες, καθώς η διαφορά θετικών – αρνητικών απαντήσεων διαμορφώνεται σε -18 έναντι -15 τον Οκτώβριο.

Οι απαντήσεις των καταναλωτών σε ερώτημα για την πρόθεσή τους για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες είναι δυσμενέστερες σε σχέση με τον Οκτώβριο και η διαφορά θετικών – αρνητικών απαντήσεων διαμορφώνεται σε -49 και παραμένει η χαμηλότερη όλων των χωρών-μελών της Ευρωζώνης (πλην της Πορτογαλίας). Δυσμενέστερες του Οκτωβρίου είναι οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες.

Η σχετική διαφορά (αύξηση της ανεργίας – μείωση) διευρύνεται σε +42 και αποτελεί τη χειρότερη ένδειξή από τον Μάιο του 2006.

Τον Νοέμβριο μειώθηκε περαιτέρω ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών κατά τρεις μονάδες, αντανακλώντας τις δυσμενέστερες προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση και την εξέλιξη της ανεργίας, ενώ περιορίζεται περαιτέρω και η πρόθεσή τους προς αποταμίευση.

– Ολη η μελέτη στο www.kathimerini.gr