ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1998 έπεσε η ανεργία

Στο 8,3% υποχώρησε η ανεργία το γ΄ τρίμηνο του 2006, από 9,7% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2005, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μετά το 1998. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού (ηλικίας 15 ετών και άνω) είναι 53,5% για το 3ο τρίμηνο του 2006, από τα υψηλότερα ποσοστά των τελευταίων ετών.

Γυναίκες – Νέοι

Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ φαίνεται ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι (13%) και παρά το ότι έχει μειωθεί σημαντικά, εξακολουθεί εν τούτοις να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (5,1%). Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (17,6%) παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών. Στις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 25% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους. Με βάση την εκπαίδευση το ποσοστό ανεργίας κινείται υψηλότερα του συνολικού ποσοστού, κυρίως, στους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε όσους έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια.

Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις κατηγορίες του πληθυσμού, που έχουν απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν τελειώσει μόνο ορισμένες τάξεις του δημοτικού. Από το σύνολο των 408.190 ανέργων, το 38,3% αναζητεί αποκλειστικά εργασία με πλήρη απασχόληση, ενώ, συνολικά, το 87,7% είναι διατεθειμένο να εργαστεί, είτε με πλήρη είτε και με μερική απασχόληση.

Σε ένα ποσοστό 14,9% του συνόλου των ανέργων (που είναι αυξημένο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν) έγινε κάποια πρόταση ανάληψης απασχόλησης, η οποία απορρίφθηκε για διάφορους λόγους. Οι κυριότεροι εξ αυτών είναι: α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (25,0%), β) οι μη ικανοποιητικές αποδοχές (21,5%) γ) το γεγονός ότι δεν ανταποκρινόταν η θέση στα τυπικά προσόντα (13,6%).

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 38,1% του συνόλου.

Οι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί») αποτελούν το 58,5% του συνόλου. Σχετικά με το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, που ερευνήθηκαν, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας χαμηλότερο του μέσου εθνικού (6,7%), το δε ποσοστό απασχόλησής τους ανέρχεται στο 72,2% του αντίστοιχου συνολικού πληθυσμού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (14,0%) και ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη με 10,2% και η Ηπειρος με 9,9%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Κρήτη με 4,7% και στο Νότιο Αιγαίο με 5,3%.