ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα παράδοξα της… ΕΤΑ

Νέο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ Α.Ε.) προτίθεται να προκηρύξει η διοίκησή της.

Το κόστος για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου θα κοστίσει στην εταιρεία έως και 925.000 ευρώ. Ωστόσο, τέτοιες εκτιμήσεις υπάρχουν ήδη στην εταιρεία από το 2003 και ενδεχομένως το μόνο που θα μπορούσε να ζητηθεί είναι ορισμένες προσαρμογές.