ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το εμπορικό έλλειμμα διευρύνεται

Αγορές καυσίμων και πλοίων ώθησαν υψηλά το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο στο τέλος Οκτωβρίου 2006 διαμορφώθηκε στα 18,08 δισ. ευρώ (σχεδόν 9,3% του ΑΕΠ), αυξημένο κατά 82% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005 (περίπου 5% του ΑΕΠ). Στο ίδιο διάστημα οι ξένες άμεσες επενδύσες ανήλθαν στα 3,75 δισ. ευρώ από 357,4 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2005.

Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα 29,05 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 30,1%, η οποία περιορίζεται στο 12,3% αν αφαιρεθούν οι πληρωμές για πλοία (4,05 δισ.) και για καύσιμα (9,8 δισ). Οι πρώτες συνιστούν στοιχείο που μεσοπρόθεσμα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και οι δεύτερες έχουν σαφή συγκυριακό χαρακτήρα.

Οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς καύσιμα και πλοία) αυξήθηκαν με ρυθμό 12,6% ενώ μεγέθυνση 12,45% κατέγραψαν και οι αντίστοιχες εξαγωγές.

Ανταγωνιστικότητα

Παραδοσιακά το υψηλό έλλειμμα αντανακλά τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τούτο δεν παύει να ισχύει, αλλάζει ταυτόχρονα υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά των στοιχείων που δημιουργούν το έλλειμμα.

Στις εισαγωγές αγαθών υπάρχει επίσης μεγάλος όγκος κεφαλαιουχικών αγαθών, στοιχείο δηλωτικό των επενδύσεων. Μαρτυράται τούτο και από τους δείκτες για τον τζίρο και τις παραγγελίες στη μεταποίηση, που εκπλήττουν διαρκώς τα στελέχη της Στατιστικής Υπηρεσίας

Στοιχείο που είναι αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων, αποτελεί και η μείωση της ανεργίας, που αν συνεχισθεί θα αποτελεί τον πλέον αδιάψευστο μάρτυρα για την αλλαγή πορείας της οικονομίας.

Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2006 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 8.146 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 και διαμορφώθηκε σε 18.089 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως την αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων και τη μικρή μείωση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Εισπράξεις από εξαγωγές

Η διεύρυνση του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των πλοίων) κατά 6.738 εκατ. ευρώ οφείλεται στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων (κατά 2.456 εκατ. ευρώ), των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων (κατά 2.175 εκατ. ευρώ) και του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων (κατά 2.106 εκατ. ευρώ). Επισημαίνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων εμφάνισαν αξιόλογη άνοδο (κατά 1.070 εκατ. ευρώ ή 12,7%), αλλά η αύξηση των αντίστοιχων πληρωμών για εισαγωγές (κατά 3.176 εκατ. ευρώ ή 12,5%) ήταν μεγαλύτερη σε απόλυτο μέγεθος. Η ελαφρά μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών αντανακλά τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορικές υπηρεσίες κατά 317 εκατ. ευρώ (οι εισπράξεις από μεταφορικές υπηρεσίες, κυρίως ναυτιλιακές, αυξήθηκαν κατά 390 εκατ. ευρώ ή 3,4%, ενώ οι πληρωμές για μεταφορικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 707 εκατ. ευρώ ή 13,9%) και την αύξηση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες κατά 429 εκατ. ευρώ, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 737 εκατ. ευρώ (οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 647 εκατ. ευρώ ή 6,2%, ενώ οι πληρωμές μειώθηκαν κατά 89 εκατ. ευρώ ή 4,5%).

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 1.334 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων περιορίστηκε κατά 66 εκατ. ευρώ, καθώς η μείωση των καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την Ε. Ε.) υπεραντιστάθμισε την αύξηση των καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων προς τους λοιπούς (εκτός γενικής κυβέρνησης) τομείς.