ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απειλή και Ευρωδικαστηρίου για την ΕΤΑ

Στο δρόμο προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βρίσκεται η Ελλάδα. Αιτία; Απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνου Ζαχαρόπουλου και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση έργου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης για λογαριασμό της Εταιρείας στον διεθνή οίκο Price Waterhouse Coupers. Το συγκεκριμένο θέμα είχε χειρισθεί ο κ. Ζαχαρόπουλος, που οδήγησε σε παραπλάνηση τον υπουργό Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη και τον τότε υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Αβραμόπουλο. Οταν έγινε αντιληπτή η ενέργεια του κ. Ζαχαρόπουλου στις 4 Μαρτίου 2005 να περάσει στα λοιπά θέματα μία τόσο σοβαρή υπόθεση, οι δύο υπουργοί δεν επικύρωσαν τη σχετική απόφαση με την υπογραφή τους, ενώ την ίδια οδό ακολούθησε και η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά. Ηδη, το πρώτο καμπανάκι για την εν λόγω περίπτωση χτύπησε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία απάντησε σε σχετική ερώτηση, εγκαλώντας την κυβέρνηση και καταλήγοντας ότι «η ΕΤΑ παρέβη την υποχρέωσή της να δημοσιεύσει σχετική προκήρυξη και να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, αποφασίζοντας την άμεση ανάθεση της επίμαχης σύμβασης στην Price Waterhouse Coupers με τον ισχυρισμό ότι η τελευταία αποτελεί τον μοναδικό πάροχο τέτοιου είδους υπηρεσιών στην αγορά».