ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέλτα και Μεβγάλ: οι πρωταγωνίστριες των παραβάσεων

H Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις εισηγήσεις της δεν προτείνει πλέον πρόστιμα, τα οποία μετά την πρόσφατη αναθεώρηση είναι ιδιαίτερα τσουχτερά και σε ορισμένες περιπτώσεις αυστηρά και παραδειγματικά.

Το ύψος του προστίμου καθορίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση για τις όποιες παραβάσεις, αφού η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης δεν είναι δεσμευτική γι’ αυτήν.

Συνεννοήσεις

Στην εισήγηση για την αγορά γάλακτος μπορεί να προτείνει απλώς πρόστιμα, πλην όμως αξιολογεί ως ιδιαίτερης σοβαρότητας ορισμένες παραβάσεις και σε μερικές περιπτώσεις επισημαίνει και επιπλέον «επιβαρυντικούς παράγοντες» ως προς τον προσδιορισμό των προστίμων. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τη Δέλτα, τη Μεβγάλ και το ΣΕΒΓΑΠ.

Αναφέρεται συγκεκριμένα πως «μεταξύ των ετών 2003-2006 διαπιστώνεται ύπαρξη συμπλέγματος συνεννοήσεων με ενιαίο ανταγωνιστικό σκοπό, που όπως αναλύθηκε ανωτέρω καταφαίνονται ο ηγετικός ρόλος και η συμμετοχή στο σύνολο των παραβάσεων των εταιρειών Δέλτα και Μεβγάλ», γεγονός το οποίο λαμβάνεται υπόψη ως επιβαρυντικός παράγοντας του βασικού προστίμου για κάθε μία από τις επιμέρους παραβάσεις στις οποίες αυτές ενέχονται.

Συμπράξεις

«Οι εταιρείες Δέλτα και Μεβγάλ αποτελούν τον κύριο κορμό του συνόλου των συμπράξεων, δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο, που απέβλεπε στη σύναψη και εφαρμογή του συνόλου των συμπράξεων. H συνεννόηση αυτή επεδίωκε έναν ενιαίο ανταγωνιστικό στόχο, να παρεμποδίσει κάθε ανταγωνισμό στον τομέα των τιμών με την επίτευξη συμφωνίας ή εναρμονισμένων πρακτικών επί των περισσοτέρων παραμέτρων ανταγωνισμού στην αγορά».

Επιπλέον, χαρακτηρίζει ιδιαίτερης σοβαρότητας τις παραβάσεις του ΣΕΒΓΑΠ και προτείνει να εκληφθούν ως «επιβαρυντικές περιστάσεις του βασικού προστίμου» η εμπλοκή του στη συμφωνία της Λάρισας και η ανταλλαγή των εμπιστευτικών πληροφοριών που αποστέλλει ο ΕΛΟΓ, καθώς διευκολύνει την υλοποίηση της συμφωνίας της Λάρισας.