ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διετία διεκδικήσεων για το τρίτο ΚΠΣ

Σε αγώνα ταχύτητας πρέπει να αποδυθεί η Ελλάδα για να απορροφήσει 14,8 δισ. ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ στη διετία 2007 – 2008. Ητοι 7,4 δισ. ευρώ κατ’ έτος, ενώ παράλληλα από τις αρχές του επόμενου χρόνου αρχίζει να τρέχει και το Δ΄ ΚΠΣ που είναι γνωστό και ως ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας η απορρόφηση των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ είχε φθάσει στα μέσα Δεκεμβρίου στο 54,1%. Για την ακρίβεια απορροφήθηκαν 17,6 δισ. ευρώ (από 14,9 δισ. την 1/6/06) σε σύνολο πόρων 32,4 δισ. ευρώ. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ακόμα ότι μέχρι τα μέσα του μήνα είχαν συμβασιοποιηθεί από το σύνολο του Γ΄ ΚΠΣ τα 28,4 δισ. ευρώ. Το αρχικό ύψος του Γ΄ ΚΠΣ ανέρχονταν στα 34,2 δισ. ευρώ, αλλά περιορίσθηκε στα 32,4 δισ. πρόσφατα μετά τη συμφωνία που συνήψε η Ελλάδα με την Ευρωπαική Επιτροπή. Ο περιορισμός του Γ΄ ΚΠΣ κατά 1,8 δισ. ευρώ αφορά την ισόποση μείωση των εθνικών πόρων.

Περικοπές

Από αυτά τα 500 εκατ. ευρώ αφορούν περικοπές σε έργα του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ άλλα 120 εκατ. ευρώ θα απολέσει και η Κοινωνία της Πληροφορίας, ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα του Γ΄ ΚΠΣ, που δείχνει να έχει βαλτώσει.

Ακόμα 200 εκατ. ευρώ θα λείψουν από το υπουργείο Μεταφορών, καθώς θα υπάρξουν περικοπές σε προγράμματα των σιδηροδρόμων, των αστικών συγκοινωνιών και των αεροδρομίων. Το υπουργείο Ανάπτυξης χάνει 200 εκατ. ευρώ, από μείωση στο πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας, ενώ άλλα 100 εκατ. χάνει η Αγροτική Ανάπτυξη και 120 εκατ. η Εκπαίδευση και η Απασχόληση.

Η συμφωνία με την Ε.Ε περιείχε ακόμα και 189 έργα γέφυρες (από το Γ΄ στο Δ΄ ΚΠΣ) η ολοκλήρωση των οποίων εξασφαλίστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ.

Τα έργα-γέφυρες αφορούν τους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην επαρχία και διαχειρίζονται από φορείς εφαπτόμενους των ΟΤΑ. Το ύψους τους είναι περίπου 1 δισ. ευρώ και η μεταφορά τους θεωρητικά τα διασώζει, από το να «πεταχθούν» εκτός των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα έργα θα βρεθούν να έχουν μεγαλύτερη κοινοτική χρηματοδότηση. Από το 60% του Γ΄ ΚΠΣ θα φθάσουν στο 80 – 85%.

Στο ΕΣΠΑ, ως γνωστόν, εξασφαλίσαμε αναλογία κοινοτικής – εθνικής συμμετοχής, 85%-15%. Αυτό αντιστοιχούσε σε ελάχιστη εθνική συμμετοχή 4 δισ. ευρώ. Εμείς αποφασίσαμε την εφαρμογή αναλογίας 67%-33%. Ετσι διατίθενται πάνω από 11 δισ. εθνικοί πόροι, δηλαδή 7 δισ. περισσότερα από την τυπική μας υποχρέωση. Ετσι μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη και τα έργα που μπήκαν στα χαρτιά χωρίς υπόβαθρο και ο πραγματικός ορίζοντας υλοποίησής τους απέχει κατά πολύ από το 2008.