ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εναρμονισμένη πρακτική σε επίπεδο τιμολογιακής και εκπτωτικής πολιτικής

Στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντόπισε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και στην εμπορική πολιτική ορισμένων γαλακτοβιομηχανιών. Επτά εταιρείες, οι Κρι Κρι, Εβροφάρμα, Ροδόπη, Ολυμπος, Μεβγάλ, Δέλτα και Σεργάλ, εγκαλούνται για εναρμονισμένη πρακτική σε επίπεδο τιμολογιακής ή εκπτωτικής πολιτικής. Ανά δύο ή τρεις και για διαφορετικά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας (2003-2006) ανέπτυξαν «μια συνολική εναρμονισμένη πρακτική με αντικειμενικό σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού αναφορικά με τον καθορισμό τιμών χονδρικής γαλακτοκομικών προϊόντων και εν μέρει λιανικής αναφορικά με τιμοκαταλόγους που περιλαμβάνονται και προτεινόμενες λιανικές τιμές».

Στη διάρκεια της έρευνας που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση ευρέθησαν τιμοκατάλογοι της μιας εταιρείας στα γραφεία της άλλης και όπως αναφέρεται στην εισήγηση, οι πληροφορίες που αφορούν τις τιμές χονδρικής ή λιανικής πώλησης είναι εμπιστευτικές και η ανταλλαγή τους απαγορεύεται «ως δυνάμενη να συμβάλει στην τήρηση μιας εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των επιχειρήσεων αναφορικά με τις τιμές. H ανταλλαγή τους συνιστά παράβαση του άρθρου 1 (και 81) στηρίζοντας μηχανισμό που θίγει τον ανταγωνισμό, έστω και αν μπορούσαν αυτές να ανευρεθούν με άλλον τρόπο». H Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην εισήγησή της δεν αποδέχεται αιτιάσεις εταιρειών πως «ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο των φιλικών σχέσεων» ή ότι οι διοικήσεις των εταιρειών δεν είχαν γνώση της ανταλλαγής. «(…) Δεν είναι πειστικό ότι η διοίκηση μιας εταιρείας αποστέλλει μια τόσο σημαντική πληροφορία χωρίς να είναι ενήμερη η διοίκηση της ανταγωνίστριας εταιρείας (…) εάν είχαν αντίρρηση θα έπρεπε να προβληθεί προς τις εταιρείες που γνωστοποιούσαν τις προθέσεις (…)», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Από τα στοιχεία της εισήγησης προκύπτει πως η εταιρεία Δέλτα ήταν αποδέκτρια των τιμοκαταλόγων χονδρικής (και εν μέρει προτεινόμενης λιανικής) «όλων σχεδόν των υπολοίπων εμπλεκομένων γαλακτοβιομηχανιών», ενώ εμπλέκεται στη διαπιστωθείσα παράβαση «από 21.1.2003 έως και σήμερα, και αναπτύσσει ηγετικό σε αυτήν ρόλο, ο οποίος πρέπει να συνεκτιμηθεί ως επιπλέον επιβαρυντική περίσταση στο βασικό πρόστιμο που της αναλογεί για την υπό κρίση εναρμονισμένη πρακτική».

Επίσης από τα στοιχεία που αλίευσε κατά την έρευνά της η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, διαπίστωσε πως μερικές από τις επτά γαλακτοβιομηχανίες ακολουθούσαν ίδια εκπτωτική τακτική. «Προκύπτει με σαφήνεια η ύπαρξη σύμπραξης/συμφωνίας αφ’ ενός μεταξύ Δέλτα, Μεβγάλ, Κρι Κρι, Σεργάλ και αφ’ ετέρου μεταξύ Δέλτα, Μεβγάλ και ΦΑΓΕ, με αντικείμενο την υιοθέτηση κοινής εκπτωτικής πολιτικής η οποία συνιστά συμφωνία τιμών», κατά παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε και άλλη μία στρέβλωση του ανταγωνισμού – «κάθετες συμπράξεις καθορισμού τιμών μεταπώλησης μεταξύ ορισμένων γαλακτοβιομηχανιών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ». Στην παράβαση αυτή εμπλέκονται οι επιχειρήσεις Ολυμπος, Μεβγάλ, Δέλτα, ΦΑΓΕ, Κρι Κρι και Ροδόπη από τη μια πλευρά και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Carrefour, Σκλαβενίτης, Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος, Αφοι Βερόπουλοι, Ατλάντικ, Μασούτης και ΕΛΟΜΑΣ από την άλλη.