ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνδετικός κρίκος για τις μέσες τιμές παραγωγού ο ΣΕΒΓΑΠ

Κοινό κτήμα διαπιστώνεται ότι είχαν γίνει οι μέσες τιμές παραγωγού που έδινε η κάθε εταιρεία και γι’ αυτό είχε φροντίσει ο Σύνδεσμος Ελληνικων Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ). O ΣΕΒΓΑΠ παραπέμπεται στην ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού και απειλείται με πρόστιμο για ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ γαλακτοβιομηχανιών. Διοτι, όπως επισημαίνεται στην εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, «σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ως προς τις τιμές, τις εκπτώσεις, αυξήσεις και μειώσεις τιμών θεωρείται οτι στηρίζει μηχανισμο που θίγει τον ανταγωνισμό».

Οι μέσες τιμές νωπού γάλακτος ανά εταιρεία κοινοποιούνται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος (ΕΛΟΓ) και τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά. Κατα συνέπεια, οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒΓΑΠ δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Οπως προέκυψε από σχετικές καταθέσεις, τα στοιχεία αυτά δίνονται μόνον κατόπιν σχετικής εξουσιοδότητησης. «(…) Υπάρχουν τέτοιες εξουσιοδοτήσεις. Για παράδειγμα, ο ΣΕΒΓΑΠ μας έχει εξουσιοδοτήσει να δίνουμε όλα τα στοιχεία στα μέλη του. Δίνουμε αυτά τα στοιχεία κάθε μήνα (…)».

H Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όμως, διατυπώνει την άποψη πως «η δημιουργηθείσα εκ του ΣΕΒΓΑΠ διαφάνεια σε αυτήν την αγορά (νωπού γάλακτος) έχει ως αντικειμενικό σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του, καθώς θεωρείται ότι τα μέλη του θα λαμβάνουν υπόψη τους τις σχετικές πληροφορίες για τις τιμές κατά τον καθορισμό της εμπορικής τους στρατηγικής, αναφορικά με τις μέσες τιμές γάλακτος από τους παραγωγούς». Θεωρεί επιπλέον ότι «διά της αποφάσεως αυτής διευκολύνεται η περαιτέρω παρακολούθηση της τήρησης των συμφωνιών εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ των μελών του που σχετίζονται με τη συμφωνία της Λάρισας». Επισημαίνεται, δε, ότι «οι “αποφάσεις” που ελήφθησαν από τον ΣΕΒΓΑΠ αφορούν επιχειρήσεις που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και αγοράζουν περίπου το 85% της παραγωγής νωπού γάλακτος».